Auteursarchief: Anne Benneker

KOMBInnen Café stopt

KOMBInnen café sluit zijn deuren.
Het was al enige tijd een overweging, en nu ook dit keer de aanmeldingen voor de workshop pas heel laat begonnen binnen te druppelen, hebben wij als vrijwilligers het besluit genomen te stoppen met de activiteiten van het KOMBInnen café.
Hoewel we veel leuke creatieve middagen hebben gehad, en de meeste workshops net voldoende belangstelling hadden, (en soms pas op ’t laatste moment), en vaak heel gezellig waren, bleek er toch onevenredig veel tijd en energie in te moeten om het zover te krijgen.
We deden dat het laatste jaar met zijn drieën en meestal met plezier. Nu Betsy gaat verhuizen en Ellen een nieuwe baan heeft, hebben we de knoop doorgehakt.
Toch ook wel jammer, want hoewel voor het oorspronkelijke concept (huiskamercafé) al snel te weinig belangstelling bleek in het dorp, voorzagen we met de workshopmiddagen wel degelijk in een behoefte. Die behoefte bestaat echter slechts bij een kleine groep in het dorp. Op den duur zou het daarom ook financieel erg lastig worden de activiteiten te bekostigen. Dankzij de subsidie van het Loket Leefbaarheid en de vrijwillige medewerking van diverse enthousiast en kundige dorpsgenoten (workshops gevers) hebben we dit uit kunnen proberen en in elk geval een periode deze gezellige middagen aan kunnen bieden aan de mensen van Garmerwolde en omgeving, en daar kijken we met een goed gevoel op terug.
Mogelijk wordt er te zijner tijd (2018) nog wel vormgegeven aan het destijds bij KOMBInnen voorgenomen dorpsproject.

Wij danken ieder die de middagen bezocht heeft, aan de workshops heeft meegedaan, deze heeft vormgegeven of die anderszins belangstelling voor onze activiteiten heeft getoond.
De vrijwilligers: Ellen Bijsterveld, Betsy Appelman en Cynthia Leurs

Wist je dat

 Wist je  dat dorpshuis De Leeuw zeer waarschijnlijk in 1898 gebouwd is? Rechts naast de voordeur staat dat jaartal namelijk netjes in een steen gegrift. (foto Henk vliem)

 

Wist je  dat in dorpshuis De Leeuw het toilet voor minder validen onlangs voorzien is van een commode?  Het verschonen van baby’s en peuters kan dus op een gemakkelijke manier en in alle rust gebeuren in het Miva-toilet. De commode is gesubsidieerd door Dorpsbelangen Garmerwolde (subsidie 2017). Waarvoor onze dank.

Bankjes voor het dorpshuis

Sinds kort heeft dorpshuis De Leeuw twee bankjes. Buiten aan de voorgevel, net onder der ramen. De eerste bankzitters (Wim Moltmaker (links) en Douwe Tichgelaar) zijn, zo te zien, best tevreden over hun werk. De bankjes zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van Dorpsbelangen Garmerwolde. Al in 2016, maar door allerlei omstandigheden was realisatie nu pas mogelijk. (foto Henk Vliem)

Dorpsborrel

elke eerste vrijdag van de maand vanaf 17.00 uur Dorpsborrel in het cafégedeelte.
alle dorpsbewoners kunnen in een gezellige sfeer wat eten en drinken.

Er wordt altijd door een vrijwilliger gekookt! Voor een klein bedrag heb je een heerlijke maaltijd.
Voor de kinderen zetten we de frituurpan aan!

Wil je ook een keer koken? Je bent van harte welkom

 

 

KOMBinnen café elke tweede zondag van de maand

Het KOMBInnen café   is in principe elke tweede zondag van de maand. En…steeds met een workshop.

Het KOMBInnen Café Garmerwolde in Dorpshuis de Leeuw met een hoop gezelligheid. Daarnaast organiseren we steeds een leuke workshop met koffie, thee, ranja en wat lekkers erbij. Kom ook gezellig langs voor gewoon een kopje koffie en een praatje aan de bar! Neem eventueel je eigen handwerkspullen mee als je dat leuk vindt!
Kijk ook op onze Facebookpagina

Buurtzorg in dorpshuis

 

Buurtzorg huurt  sinds kort een deel van het dorpshuis

Buurtzorg gebruikt zoveel mogelijk het café als flexplek voor het administratieve werk en huurt de ruimte daarboven voor archivering, opslag van documenten, etc.
De oefenruimte van De Rijdende Popschool is dus niet meer boven, maar is  (wellicht tijdelijk) verplaatst naar de ruimte naast de Grote Zaal. Ook is De Rijdende Popschool nu flexibel in het pand aan het werk omdat zij niet meer boven kantoor kunnen houden vanwege o.a. het gebrek aan verwarming.

Verbouwingsperikelen

Het streven is om in februari de bovenverdieping te verbouwen zodat die  definitief gebruikt kan gaan worden als echte kantoorruimte En daarmee zal de toekomst van het dorpshuis er weer iets rooskleuriger uitzien!

Geslaagde aftrap richting meer samenwerking

Donderdag 25 februari organiseerde Dorpsbelangen Garmerwolde een avond om te verkennen hoe de samenwerking en organisatie in het dorp verbeterd kan worden. Het werd een productieve avond.

Actief dorp

Is er eigenlijk meer samenwerking en afstemming nodig? Gaat het niet goed zoals het gaat? Zeker, Garmerwolde is een actief dorp, met veel verenigingen en commissies. En door de ligging is het een dorp dat met veel ‘grote’ zaken te maken heeft: denk aan de nabijheid van de stad Groningen, de ligging aan de N360, de nabijheid van de RWZI en het Eemskanaal en natuurlijk de ligging in een krimpregio en in aardbevingsgebied. Al deze activiteiten en ontwikkelingen raken de leefbaarheid van het dorp en vragen de inzet van vrijwilligers. En daar knelt het wel eens. Zowel Dorpsbelangen als het Dorpshuis vroegen zich af: hoe vinden we de goede mensen en hoe kunnen we zaken zo organiseren dat mensen ook voor kortere tijd, bijvoorbeeld alleen voor een bepaald project, kunnen participeren? Zo kwam het idee van de themagroepen.

Themagroepen van start

Op de avond zelf waren vier thematafels ingericht en deze bleken aan het eind goed voor verschillende vervolggroepen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de themagroepen een open karakter houden zodat mensen zich makkelijk kunnen aansluiten of zich juist even terugtrekken. De themagroepen opereren zelfstandig.
De themagroep openbare ruimte en duurzaamheid heeft geïnventariseerd waar op dit moment aandachtspunten liggen. De volgende zaken staan op de agenda: Garmerwolde doet (klusdagen 12 maart en 7 mei), Dorpsweg 30 km, een dorpstuin, zwemmen, zon- en windenergie, speelterrein Oude Rijksweg en houtkachelstookgedrag.
In de themagroep festiviteiten en cultuur zijn alle geplande activiteiten geïnventariseerd en zijn als wens het Paaseieren zoeken en de Sinterklaasintocht weer op de agenda gezet. Het Oranjecomité en de Feestweekcommissie gaan onderzoeken hoe ze voordeel van elkaar kunnen hebben.
De themagroep zorg, wonen en welzijn gaat met diverse deelprojecten van start: een creatieve dorpshuiskamer, een ruilbibliotheek en een jongerenruimte in het Dorpshuis, Garmerstee (ontmoetingsplek voor 55+), de knarrenhof (levensloopbestendig wonen in Garmerwolde) en een dorpsruildienst (hulp geven en bieden: van gras maaien tot computer opschonen).
De themagroep coördinatie en communicatie ten slotte gaat aan de slag met een centrale agenda en heeft de intentie uitgesproken om actief informatie die relevant is voor het dorp te verzamelen en weer te verspreiden en om expertise te zoeken en te delen op het gebied van subsidieaanvragen.

Contactpersonen en vervolgafspraken (voor zover al bekend)

Openbare ruimte en duurzaamheid: Simon Spanninga, agrishop@msn.com, 31 maart.
Festiviteiten en cultuur Niels Steenstra:niels@derijdendepopschool.nl.
Coördinatie en communicatie: Reinier Buringa, reinierburinga@hotmail.com.
Creatieve huiskamer: Cynthia Leurs, cynthialeurs@gmail.com
Knarrenhof P.Pops, 06-12059555, geert_pops@hotmail.com
Dorpsruildienst Aafke Kooi, Cootje van der Loeff, Dorpsweg 70.
Garmerstee (55+ middag) Hillie Ramaker, 050-541 5335. Eerste activiteit: dinsdag 22 maart 14.00 uur, Dorpshuis de Leeuw: noten schieten.

Aanschuiven en meer weten?

Iedereen die zich in wil zetten is welkom op een bijeenkomst van een themagroep of op de volgende brede inloopavond ergens in het voorjaar. Op die avond kan iedereen zich kan laten informeren over de verschillende themagroepen en kan men aanschuiven of eventueel nog een nieuw initiatief inbrengen. De datum volgt. Meer informatie? Ideeën? Of je alvast aanmelden? Neem contact op met de contactpersonen.