Auteursarchief: Ben de Jonge

beton vloer

Beton voor de vloer gestort

De betonvloer is gestort. het blauwe kastje dat boven het beton uitsteekt is de verdeler van de vloerverwarming. De kap van het voorhuis is weer dicht. De wapening wordt gelegd evenals de vloerverwarming.

Foto’s gemaakt door henk vliem en Peter Havenga.

Vlinderen van de vloer

Aannemingsovereenkomst getekend

 Vrijdag17 mei 2019: een heugelijke dag voor alle inwoners van Garmerwolde. Het voorhuis van dorpshuis De Leeuw gaat versterkt en gerenoveerd worden en het achterhuis, te weten de grote-zaal, toiletten en entree, wordt compleet nieuw opgebouwd. Eindelijk konden dan de handtekeningen van de Stichting Dorpshuis Garmerwolde en van Havenga Bouw vof onder de aannemingsovereenkomst gezet worden. Plaats van handeling: Het Geweide Hof van de fam. Van Zanten in Garmerwolde, want in dorpshuis De Leeuw is de asbestsanering begonnen.

Lees verder

Bijdrage duurzaamheid en inloopavond

Op 5 december kregen we een zeer prettig bericht van de gemeente. De gemeente heeft ons € 25.000,- toegekend (en meteen al uitbetaald). Te besteden aan het ‘duurzaam’ maken van dorpshuis De Leeuw. Een gedeelte van dit geld zal besteed worden aan de aanschaf van ‘slimme systemen’ voor het aansturen van verwarmings-, verlichtings- en ventilatiesystemen. Zo beperken we energieverspilling zo veel mogelijk.
 Inmiddels hebben we de offertes van Havenga Bouw en Dekker-Struik-Installatietechniek net ontvangen. Onze eerste conclusie is dat onze bouwplannen in grote lijnen financieel haalbaar blijken. In de komende weken gaan we onze plannen ‘fine-tunen’. De ‘puntjes op de i zetten’ dus.
 Afgelopen week hebben we, bestuur en bouwteam, een middag met NCG, CVW, onze architect en Havenga Bouw rond de tafel gezeten. Onderwerp: een zogenoemde risico-sessie. Dit onder leiding van een deskundige van NCG. Alle mogelijke factoren die ons ambitieuze bouwplan zouden kunnen ‘verzieken’ zijn de revue gepasseerd. Waar nodig worden, of zijn inmiddels, maatregelen genomen.

 Op dinsdag 22 januari is er een inloop-avond in het dorpshuis, voor alle Garmerwolders, georganiseerd door de organisatie Ruimtevolk. Onderwerp: een, financieel gezien, duurzaam dorpshuis in Garmerwolde realiseren.
Zoals wellicht bekend is, gaan wij na de verbouwing werkruimten verhuren. Op die manier creëren we een vaste inkomstenbron die we onder andere kunnen gebruiken om de zaalhuur voor onze verenigingen laag te houden.
Om potentiële huurders te interesseren moet je natuurlijk wel reclame maken. Aan de weg timmeren, dus. Hoe je dat beste aanpakt, dat zal Ruimtevolk* ons die dinsdagavond duidelijk maken. Dit gebeurt in een wisselwerking met alle aanwezigen.
We hebben voor de opzet van een inloopavond gekozen omdat wij verwachten dat deze avond voor alle Garmerwolders interessant is. Zeker voor de vele ondernemers die Garmerwolde rijk is. En tevens kun je dan met eigen ogen zien hoe onze bouwplannen er voorstaan.
Binnenkort verspreiden wij huis aan huis een flyer met meer informatie.
*Ruimtevolk is een organisatie die gelieerd is aan de Stichting Doen, een van onze subsidieverstrekkers. De kapstok waaraan Ruimtevolk dit soort thema-avonden ophangt noemen zij Dorpenlab.

19 oktober: Goed nieuws 25.000 euro voor duurzame maatregelen

Laatste nieuws:  deze week kregen we een heel plezierig telefoontje van wethouder Peter Heidema. We krijgen nog circa € 25.000,- euro voor ‘duurzame’ maatregelen. Als één van de drie dorpshuizen nog in 2018. (anders was het 2019 geworden, als Groningen dit beleid doorzet). Er komt nog een brief met vragen, waaraan wij dat geld concreet zullen gaan besteden.

35 zonnepanelen

Een eerste aanzet voor een duurzaam dorpshuis is inmiddels gedaan. Ons dorpshuis neemt met 35 zonnepanelen deel aan de Energie-Coöperatie-Noorddijk. Om de administratieve rompslomp met de verrekening van de ‘eigen opgewekte stroom’ voor ons eenvoudiger te maken is het dorpshuis overgestapt van energieleverancier. Per november gaan we gas en stroom betrekken van Energie-Van-Ons. Energie-Van-Ons is de koepelorganisatie van vrijwel alle lokale energiecoöperaties hier in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe).

Stand van zaken december 2017

 • momenteel zijn we druk bezig om onze eigen plannen te integreren in de versterkingsoperatie. De zogenaamde Koppelkansen. Bijvoorbeeld: als de buitenmuren allemaal gestript moet worden, dan kan de versterking van die muren ook met een Hout-Skelet-Bouw-voorzetwand gebeuren. Optimale isolatie is dan ook mogelijk. Ook kunnen de houten vloeren op de begane grond vervangen worden door schuimbeton. Vloerverwarming kan dan een optie worden. Per vertrek worden nu de plussen en minnen (en de kosten) geïnventariseerd. Eind december verwachten we deze inventarisatie afgerond te hebben. Ons plan voor de renovatie zal dan vast staan en de versterkings-operatie is hierin dan geintegreerd;
 • begin januari verwachten we te starten met de aanbesteding van het ‘Installatiewerk’: verwarming, ventilatie, warm en koud water, elektra en dergelijke;
 • ergens in januari gaan we ook een ‘Inloop-avond’ organiseren. Alle Garmerwolders kunnen dan zien wat er allemaal op stapel staat;
 • tegen onze Omgevingsvergunning is begin dit jaar een bezwaar ingediend. Die zaak is nu ‘onder de rechter’;
 • met de omwonenden aan de Oude Rijksweg willen we begin december de parkeer-problematiek bespreken;
 • planning: als zich geen onverwachte vertragingen meer voordoen kan er volgend jaar april/mei met de renovatie/versterking begonnen worden, denkt CVW/VIIA;

P.S.  ter info: we kijken momenteel ook of de ingang van het café naar de rechter zijkant (het pleintje) verplaatst kan worden. De oude toegang blijft dan alleen ‘voor het oog’ zitten. Op die manier wordt het café ook beter toegankelijk voor minder-validen.

Het Bouwteam, Henk Vliem

tekening van onze architect Niek Veldhoen

Update van het bouwteam – okt 20218

Wat is er de laatste tijd gebeurd? Wel, een paar dingen zijn het vermelden waard:

 • vorige week (12 oktober)  werd duidelijk dat de start van de nieuwbouw/versterking pas eind maart of begin april zal zijn. En niet begin januari, zoals tot nu toe gedacht. De voorbereiding, voornamelijk de papierwinkel, is ingewikkelder dan gedacht en vergt veel meer tijd dan verwacht was;
 • hopelijk kunnen we dan het volledig vernieuwde dorpshuis in september volgend jaar weer in gebruik nemen;
 • het nieuwbouwproject voor het achterhuis van De Leeuw, te weten: de grote-zaal, toilettengroep en entree, is aangemeld bij de NAM. Dit is gedaan omdat er zo een ‘niet-onaantrekkelijke’ subsidiemogelijkheid ontstaat. Er zijn aan dit traject wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de vervangende nieuwbouw voor het achterhuis, constructief gezien, volledig los komen te staan van het voorhuis. Van die scheiding merk je in het dagelijks gebruik van het dorpshuis natuurlijk niets. Verder moet de nieuwbouw  aardbevingsbestendig zijn. Dat vereist onder andere het gebruik van ingewikkelde berekeningsmethoden voor de constructie (fundatie, vloeren, spanten enzovoort). Niet elk ingenieursbureau heeft de beschikking over dergelijke berekeningsmethoden. Voor ons heeft HADO in Delfzijl de berekeningen gemaakt. En ten slotte: de uitvoering van dit nieuwbouwproject valt volledig onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het dorpshuis. Ook alle risico’s, zoals kostenoverschrijdingen. We zijn nu dus druk bezig om alles ‘dicht te timmeren’, zo gezegd;
 • inmiddels is onze architect aan de slag gegaan om de tekeningen nog een keer, hopelijk de laatste keer,  aan te passen. Eerder kon dit nog niet omdat het wachten was op de definitieve constructie-berekeningen voor de nieuwbouw. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er in de grote-zaal een spant meer nodig was dan eerst voorzien.
 • verder zijn we ook gestart met het Flora- & Fauna-onderzoekstraject (het gebouw en directe omgeving). Die Flora- & Fauna- rapportage heb je onder andere nodig bij de vergunningaanvraag.
Foto omstreeks 1900: De Leeuw omstreeks 1900 ; het voorhuis (café-gedeelte) is dan een paar jaar oud; merk op: 4 ramen aan de zijkant; fotograaf onbekend
Foto uit 1928: café De Leeuw in 1928 ; E vd Molen is dan de eigenaar volgens het gootopschrift; fotograaf van der Zijl

Renovatie en versterking – aug 2018

21 augustus

Wat is er gebeurd? Wel, niet zoveel. Het is immers vakantie. Maar twee zaken zijn wel vermeldenswaard:

 • eind juli kregen we van het Loket Leefbaarheid het prettige bericht dat onze subsidie-aanvraag toch doorgaat. Onze aanvraag voor € 10.000,-  was al eerder toegekend maar we stonden op de wachtlijst. De subsidiepot was leeg. Inmiddels is die weer aangevuld. We gaan  dit bedrag besteden aan professionele audiovisuele apparatuur voor onze grote zaal.
 • Buurtzorg Garmerwolde, onze vaste huurder,  is eind juli verhuisd naar Dorpsweg 43. Dat is u misschien  al opgevallen. Deze verhuizing is tijdelijk. Zodra de verbouwing van het dorpshuis achter de rug is komt Buurtzorg terug naar De Leeuw.
  Het Bouwteam, Henk Vliem

8 juni: Helaas, 1 september als startdatum voor renovatie/versterking/nieuwbouw is niet haalbaar.

We kregen tegenvallend nieuws deze week. Omdat we nieuwbouw (grote zaal) gaan doen, valt het project (bij de NAM) in een ander ‘spoor’ . Dus moet er eerst een nieuw Programma-document gemaakt worden etc. En wordt het hele project in tweeën gedeeld:
1. versterking en renovatie van het voorhuis (is één project)
2. nieuwbouw van het achterhuis (grote zaal, entree en toiletten).
Ook financieel wordt dat strikt gescheiden. Voor de nieuwbouw krijgen we een zak met geld en dan moeten we het verder zelf regelen.
Het was even een flinke tegenvaller, maar we hebben besloten dat we blijven kiezen voor nieuwbouw van de grote zaal. Op de lange duur is dat voor het dorp beter.
We zij nu bezig om een tekening van de nieuwbouw te maken. Eerst zou VIIA/CVW/NCG dat doen en betalen, nu moeten wij dat zelf betalen.
Met een beetje geluk kan begin december gestart worden met de bouw.

23 mei Goed nieuws mag gevierd worden

De Provincie Groningen heeft donderdag 17 mei aan Dorpshuis De Leeuw € 143.730,- subsidie toegekend. Daarmee is de begroting voor de geplande verbouwing en versterking nagenoeg voor 100 % gedekt.
Met slim schuiven van prioriteiten is er nu misschien wel financiële ruimte om een erg slecht gedeelte van het gebouw (de grote zaal) af te breken en opnieuw op te bouwen. Energetisch en onderhouds-technisch is dat namelijk aanzienlijk beter dan de bestaande zaal renoveren en versterken.
Er worden nu voortvarend berekeningen opgesteld en tekeningen gemaakt voor dit gewijzigde plan.
De planning is om per 1 september gefaseerd met de verbouwing/versterking te beginnen.

Goed nieuws mag gevierd worden: de ochtend nadat het nieuws over de grote subsidie van de Provincie voor Dorpshuis De Leeuw bekend was geworden, werden bestuur en bouwteam aangenaam verrast met de felicitaties van Peter Heidema ( wethouder Ten Boer), Nienke Vellema (Groninger Dorpen), Maike Zandstra (Elk Dorp een Duurzaam Dak) en Jano van Gils (Nationaal Coördinator Groningen). De gemeente had ook voor lekker gebak gezorgd.(foto: Wim Moltmaker)

17 april

Grote subsidie

Stichting Doen heeft begin april aan Dorpshuis de Leeuw een subsidie van € 40.000,- toegezegd voor herinrichting/renovatie van ons dorpshuis. Stichting Doen is daarmee een van onze grotere subsidieverstrekkers.

Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. Met de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen, ondersteunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties en leningen. Zij ondersteunen zowel grote als kleine initiatieven en werken vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk. Meer over Stichting Doen.

Asbestsanering

De ruimte van de cv-ketel is opgebouwd van asbestplaten. Daarom wordt
binnenkort begonnen met een asbestsanering.

Stand van zaken maart 2018

De handtekening is gezet

Op 15 januari is het zogenaamde Programmadocument ondertekend door ons bestuur, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Centrum Veilig Wonen ( CVW)  en de gemeente Ten Boer.
In dit document staat in grote lijnen beschreven wat er allemaal moet gebeuren en voor wiens rekening een bepaald stuk werk komt. De kosten voor het versterken van het dorpshuis zijn natuurlijk voor rekening van NCG, maar de vloerverwarming die wij willen moeten we wel zelf betalen.

De puzzel van de kosten

Momenteel is onze aannemer (Havenga Bouw) druk bezig om een gedetailleerde offerte op te stellen waarin die splitsing van kosten ook tot uiting komt. Dat gebeurt samen met de projectleider van VIIA (VIIA werkt in opdracht van het CVW). Ongeveer één keer per maand hebben we een bouwvergadering waarin alle knelpunten en de voortgang besproken worden. Eind april verwachten we uit deze puzzel te zijn en precies te weten wat wij als dorpshuis moeten betalen.
Ondertussen hebben we ook het zogenaamde installatie-werk aanbesteed (verwarming, ventilatie, elektra). Dekker-Struik Installatietechniek uit Groningen kwam als beste uit de bus en gaat dus dit werk voor ons uitvoeren. Wel onder supervisie van Havenga Bouw want we willen maar één kapitein op het schip.

Subsidie van Familie Schutter Stichting

De vorige week kregen we van de Familie Schutter Stichting het prettige bericht dat onze subsidieaanvraag in z’n geheel was toegekend. We krijgen maar liefst € 5000,-  van de stichting. Te besteden aan professionele audiovisuele apparatuur voor onze grote zaal.

Ook bij het Loket leefbaarheid hadden we een subsidieaanvraag ingediend voor de aanschaf van deze audiovisuele apparatuur. Daar vissen we misschien net achter het net, want de subsidiepot is inmiddels leeg. Onze aanvraag voor € 10.000,- is wel geaccepteerd en we staan nu op de wachtlijst. Dus volgend jaar hebben we een nieuwe grote zaal compleet met een prachtige audiovisuele installatie.( Je moet immers een beetje optimistisch blijven. Niet waar?)

Tijdspad

Als zich geen onverwachte vertragingen meer voordoen kan er omstreeks de bouwvakvakantie met de renovatie en versterking van ons dorpshuis begonnen worden, denkt  het CVW/VIIA.
En onderwijl draait het dorpshuis-gebeuren gewoon door.

Het Bouwteam, Henk Vliem

Ondertekening Programmadocument versterkingsoperatie

Maandag 15 januari is een belangrijke dag! Dan wordt in Ten Boer het Programmadocument Versterkingsoperatie ondertekend, door Diena Tichgelaar, namens het algemeen bestuur van het Dorpshuis, en door mevrouw Berends, gebiedsmanager Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Met deze versterkingsoperatie is een bedrag van naar schatting € 392.000,- gemoeid (excl btw; 20% raming).

In het Programmadocument staat onder meer

 • welke partijen betrokken zijn bij deze versterkingsoperatie
 • welke kosten voor rekening van NCG komen en welke voor onze rekening. NCG (en uiteindelijk dus de NAM) betaalt veel, maar natuurlijk niet onbeperkt alles wat wij wensen Een voorbeeld: wij willen Ledverlichting. Dan betaalt NCG de aanleg van de leiding, want de oude moest gesloopt worden om de buitenmuren te kunnen versterken. Het Dorpshuis betaalt de Ledlamp/fitting, want die Ledlamp willen wij immers in plaats van de oude lamp.

Startdatum

De projectleider van CVW verwacht nu dat de Versterkings- en Renovatie-operatie omstreeks de bouwvakvakantie kan beginnen.

Subsidies

Hoeveel extra subsidies we nog nodig hebben is nu nog niet exact te zeggen omdat we de offertes van de installatiebedrijven nog niet hebben en omdat Havenga Bouw ook een nieuwe offerte moet maken. De oude offerte moet gesplitst moet worden in een gedeelte ‘Versterkingskosten ‘ en een gedeelte ‘Voor rekening dorpshuis’. Verder zijn onze ‘renovatieplannen’ in het afgelopen jaar ook nog iets gewijzigd. Dat moet ook nog verwerkt worden.

Henk Vliem