Renovatie

Renovatie en versterking van het dorpshuis

 2 januari 2018 Goed nieuws

Het Programmadocument Versterkingsoperatie wordt 15 januari ondertekend. En er zijn twee nieuwe subsidieverstrekkers: Stimuleringsfonds Rabobank en Kansrijk Groningen.

Ondertekening Programmadocument versterkingsoperatie

Maandag 15 januari is een belangrijke dag! Dan wordt in Ten Boer het Programmadocument Versterkingsoperatie ondertekend, door Diena Tichgelaar, namens het algemeen bestuur van het Dorpshuis, en door mevrouw Berends, gebiedsmanager Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Met deze versterkingsoperatie is een bedrag van naar schatting € 392.000,- gemoeid (excl btw; 20% raming).

In het Programmadocument staat onder meer

 • welke partijen betrokken zijn bij deze versterkingsoperatie
 • welke kosten voor rekening van NCG komen en welke voor onze rekening. NCG (en uiteindelijk dus de NAM) betaalt veel, maar natuurlijk niet onbeperkt alles wat wij wensen Een voorbeeld: wij willen Ledverlichting. Dan betaalt NCG de aanleg van de leiding, want de oude moest gesloopt worden om de buitenmuren te kunnen versterken. Het Dorpshuis betaalt de Ledlamp/fitting, want die Ledlamp willen wij immers in plaats van de oude lamp.

Startdatum

De projectleider van CVW verwacht nu dat de Versterkings- en Renovatie-operatie omstreeks de bouwvakvakantie kan beginnen.

Subsidies

Hoeveel extra subsidies we nog nodig hebben is nu nog niet exact te zeggen omdat we de offertes van de installatiebedrijven nog niet hebben en omdat Havenga Bouw ook een nieuwe offerte moet maken. De oude offerte moet gesplitst moet worden in een gedeelte ‘Versterkingskosten ‘ en een gedeelte ‘Voor rekening dorpshuis’. Verder zijn onze ‘renovatieplannen’ in het afgelopen jaar ook nog iets gewijzigd. Dat moet ook nog verwerkt worden.

Henk Vliem

Stand van zaken december 2017

 • momenteel zijn we druk bezig om onze eigen plannen te integreren in de versterkingsoperatie. De zogenaamde Koppelkansen. Bijvoorbeeld: als de buitenmuren allemaal gestript moet worden, dan kan de versterking van die muren ook met een Hout-Skelet-Bouw-voorzetwand gebeuren. Optimale isolatie is dan ook mogelijk. Ook kunnen de houten vloeren op de begane grond vervangen worden door schuimbeton. Vloerverwarming kan dan een optie worden. Per vertrek worden nu de plussen en minnen (en de kosten) geïnventariseerd. Eind december verwachten we deze inventarisatie afgerond te hebben. Ons plan voor de renovatie zal dan vast staan en de versterkings-operatie is hierin dan geintegreerd;
 • begin januari verwachten we te starten met de aanbesteding van het ‘Installatiewerk’: verwarming, ventilatie, warm en koud water, elektra en dergelijke;
 • ergens in januari gaan we ook een ‘Inloop-avond’ organiseren. Alle Garmerwolders kunnen dan zien wat er allemaal op stapel staat;
 • tegen onze Omgevingsvergunning is begin dit jaar een bezwaar ingediend. Die zaak is nu ‘onder de rechter’;
 • met de omwonenden aan de Oude Rijksweg willen we begin december de parkeer-problematiek bespreken;
 • planning: als zich geen onverwachte vertragingen meer voordoen kan er volgend jaar april/mei met de renovatie/versterking begonnen worden, denkt CVW/VIIA;

P.S.  ter info: we kijken momenteel ook of de ingang van het café naar de rechter zijkant (het pleintje) verplaatst kan worden. De oude toegang blijft dan alleen ‘voor het oog’ zitten. Op die manier wordt het café ook beter toegankelijk voor minder-validen.

Bekijk de tekening van onze architect Niek Veldhoen tek de leeuw 4 dec 2017 924.05.01

Het Bouwteam, Henk Vliem

Stand juli 2017

Dorpshuis de Leeuw moet niet alleen verbouwd , maar ook aardbevingsbestendig gemaakt worden.  Hoe staat het ervoor en wat zijn de plannen? Henk Vliem van het Bouwteam maakte een overzicht:

Het begin: 2015

We hebben ons dorpshuis aangemeld voor het project ‘Elk dorp een duurzaam dak’. Dat kan ons een ruime subsidie opleveren.

De aanbesteding en opdracht:  2016

Onze architect (Veldhoen en Plugge) heeft voor fase 1 (renovatie van het gedeelte: café en zij-zaal plus de zolders daarboven)  alle benodigde tekeningen gemaakt en het bestek opgesteld.
Na goedkeuring van dit pakket door het Algemeen Bestuur is aan een drietal aannemers offerte gevraagd voor het bouwkundige gedeelte. Havenga Bouw heeft deze aanbestedingsronde gewonnen (een paar procent goedkoper dan de naaste concurrent).
De opdracht voor deze fase 1 is in december 2016 aan Havenga verstrekt, wel onder voorwaarden natuurlijk. We zaten toen namelijk nog steeds te wachten op de eindrapportage van CVW/NAM over de aardbevingsbestendigheid.

De vergunning voor fase 1: februari 2017

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend. Dit betreft dan de vergunning voor fase 1 van de verbouwing. We hebben het oorspronkelijke renovatieplan namelijk in tweeën geknipt. Dat moest ook wel want in de zomer van 2016 kregen we van CVW/NAM de boodschap dat de sterkteberekeningen van VIIA nog lang niet klaar waren. Dat kon nog wel een half jaar gaan duren, werd ons gezegd. En die berekeningen zijn nodig om te kunnen bepalen in hoeverre dorpshuis De Leeuw voldoende aardbevingsbestendig is. Uit een tussenrapportage bleek gelukkig wel dat er geen acuut gevaar dreigde. We hebben daarop besloten de verbouwplannen voor het voorste gedeelte van De Leeuw (café en zij-zaal plus de zolders daarboven) wel uit te werken, maar de verbouw van het achterste gedeelte van het gebouw (grote zaal en entree plus de zolders daar boven) even te laten rusten.

De Leeuw moet versterkt:  mei 2017

Het eindrapport van VIIA over “Versterking dorpshuis De Leeuw” is vrij gegeven. Conclusie: De Leeuw moet aanzienlijk versterkt worden. Zowel het voorste gedeelte (café en zo) als het achterste gedeelte met de grote zaal. Over het kostenplaatje wordt nog gediscussieerd (het gaat over tonnen).

Koppeling renovatie en versterking? juli 2017

Met NCG (Nationaal Coördinator Groningen), CVW (Centrum Veilig Wonen) en EdeDD (Elk Dorp een Duurzaam Dak) wordt momenteel overlegd hoe onze renovatieplannen geïntegreerd kunnen worden in het ‘versterkingsplan’. Dit worden zogenaamde Koppelkansen genoemd. Als wij onze plannen een beetje bijstellen kan een deel van de gelden die vrijgemaakt zijn voor de versterking gebruikt worden voor renovatie van bijvoorbeeld de zoldervloeren. Dit in elkaar schuiven van onze renovatieplannen met het versterkingsplan moet in oktober concreet zijn. Zo niet, dan gaat alleen het versterkings-plan van start. En hebben wij een ‘grote kans’ laten lopen.

Overzicht van subsidieverstrekkers:

 • EDeDD (Elk Dorp een Duurzaam Dak)
 • VSB Fonds
 • Oranje Fonds
 • S. Kamminga Fonds
 • Gemeente Ten Boer
 • Plusfonds Dijkpark
 • Stimuleringsfonds Rabobank
 • Kansrijk Groningen