Geslaagde aftrap richting meer samenwerking

Donderdag 25 februari organiseerde Dorpsbelangen Garmerwolde een avond om te verkennen hoe de samenwerking en organisatie in het dorp verbeterd kan worden. Het werd een productieve avond.

Actief dorp

Is er eigenlijk meer samenwerking en afstemming nodig? Gaat het niet goed zoals het gaat? Zeker, Garmerwolde is een actief dorp, met veel verenigingen en commissies. En door de ligging is het een dorp dat met veel ‘grote’ zaken te maken heeft: denk aan de nabijheid van de stad Groningen, de ligging aan de N360, de nabijheid van de RWZI en het Eemskanaal en natuurlijk de ligging in een krimpregio en in aardbevingsgebied. Al deze activiteiten en ontwikkelingen raken de leefbaarheid van het dorp en vragen de inzet van vrijwilligers. En daar knelt het wel eens. Zowel Dorpsbelangen als het Dorpshuis vroegen zich af: hoe vinden we de goede mensen en hoe kunnen we zaken zo organiseren dat mensen ook voor kortere tijd, bijvoorbeeld alleen voor een bepaald project, kunnen participeren? Zo kwam het idee van de themagroepen.

Themagroepen van start

Op de avond zelf waren vier thematafels ingericht en deze bleken aan het eind goed voor verschillende vervolggroepen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de themagroepen een open karakter houden zodat mensen zich makkelijk kunnen aansluiten of zich juist even terugtrekken. De themagroepen opereren zelfstandig.
De themagroep openbare ruimte en duurzaamheid heeft geïnventariseerd waar op dit moment aandachtspunten liggen. De volgende zaken staan op de agenda: Garmerwolde doet (klusdagen 12 maart en 7 mei), Dorpsweg 30 km, een dorpstuin, zwemmen, zon- en windenergie, speelterrein Oude Rijksweg en houtkachelstookgedrag.
In de themagroep festiviteiten en cultuur zijn alle geplande activiteiten geïnventariseerd en zijn als wens het Paaseieren zoeken en de Sinterklaasintocht weer op de agenda gezet. Het Oranjecomité en de Feestweekcommissie gaan onderzoeken hoe ze voordeel van elkaar kunnen hebben.
De themagroep zorg, wonen en welzijn gaat met diverse deelprojecten van start: een creatieve dorpshuiskamer, een ruilbibliotheek en een jongerenruimte in het Dorpshuis, Garmerstee (ontmoetingsplek voor 55+), de knarrenhof (levensloopbestendig wonen in Garmerwolde) en een dorpsruildienst (hulp geven en bieden: van gras maaien tot computer opschonen).
De themagroep coördinatie en communicatie ten slotte gaat aan de slag met een centrale agenda en heeft de intentie uitgesproken om actief informatie die relevant is voor het dorp te verzamelen en weer te verspreiden en om expertise te zoeken en te delen op het gebied van subsidieaanvragen.

Contactpersonen en vervolgafspraken (voor zover al bekend)

Openbare ruimte en duurzaamheid: Simon Spanninga, agrishop@msn.com, 31 maart.
Festiviteiten en cultuur Niels Steenstra:niels@derijdendepopschool.nl.
Coördinatie en communicatie: Reinier Buringa, reinierburinga@hotmail.com.
Creatieve huiskamer: Cynthia Leurs, cynthialeurs@gmail.com
Knarrenhof P.Pops, 06-12059555, geert_pops@hotmail.com
Dorpsruildienst Aafke Kooi, Cootje van der Loeff, Dorpsweg 70.
Garmerstee (55+ middag) Hillie Ramaker, 050-541 5335. Eerste activiteit: dinsdag 22 maart 14.00 uur, Dorpshuis de Leeuw: noten schieten.

Aanschuiven en meer weten?

Iedereen die zich in wil zetten is welkom op een bijeenkomst van een themagroep of op de volgende brede inloopavond ergens in het voorjaar. Op die avond kan iedereen zich kan laten informeren over de verschillende themagroepen en kan men aanschuiven of eventueel nog een nieuw initiatief inbrengen. De datum volgt. Meer informatie? Ideeën? Of je alvast aanmelden? Neem contact op met de contactpersonen.

Deel dit bericht