We hebben € 4000,- gekregen vanuit het Buurtfonds van de Postcodeloterij voor het buurtproject verduurzamen.

Het is een subsidie voor zonnepanelen. We gaan namelijk zonnepanelen op het dorpshuis leggen. Minstens 25 als start, maar circa 40 stuks uiteindelijk. Omdat De Leeuw  de status van gemeenlijk monument heeft, moeten we toestemming van de gemeente krijgen. De vergunningaanvraag hiervoor hebben we inmiddels ingediend.

Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot. Van eenvoudige verbeteringen tot vernieuwende initiatieven die grote impact maken. Zo hopen we meer mensen te inspireren om ook in actie te komen.

De financiering van deze initiatieven wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hen kunnen wij initiatieven zoals die van jullie groter, sterker en zichtbaarder maken. In deze communicatiekit vind je informatie over de diverse middelen die ingezet kunnen worden om elkaar communicatief te versterken.

Deel dit bericht