Huisregels

 • Dorpshuis De Leeuw draait op vrijwilligers, wees vriendelijk tegen elkaar! 
 • Onder de 18 jaar is het verboden om alcohol te nuttigen of te slijten. Leeftijd is soms moeilijk in te schatten bij twijfel van het barpersoneel is leeftijdscontrole en/of identiteitscontrole mogelijk.
 • Roken wordt binnen Dorpshuis De Leeuw niet toegestaan.  En buiten op het terrein ook niet als dat andere gasten overlast bezorgt.
 • We hanteren wettelijke regels. Houd je aan de regels en volg de aanwijzingen van de bar-medewerker op. Aan dronken personen wordt niet geschonken en zij zullen verzocht worden om het dorpshuis te verlaten. Bij overtreding of weigeren om de regels te gehoorzamen volgen sancties. Bij het niet opvolgen van de regels en de sancties wordt de politie ingeschakeld. Eventuele onkosten (inclusief verhaalkosten c.q. gerechtelijke kosten) ten gevolge van wangedrag/vernielzucht worden op de dader verhaald.
 • Ongewenste intimiteiten, agressie, discriminatie en hinderlijk gedrag zijn niet toegestaan in- en op het terrein van Dorpshuis De Leeuw.
 • Huisdieren zijn leuk en lief, echter horen ze niet thuis in Dorpshuis De Leeuw.(uitgezonderd begeleidingshonden)  
 • Het gebruik /verkoop van drugs, ‘stimulerende middelen’ of lachgas binnen en buiten op het terrein van Dorpshuis De Leeuw is verboden.
 • Indien eten en drinken niet is afgekocht bij de verhuur van een ruimte is het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties (drank en/of etenswaar) niet toegestaan. Alvorens het pand definitief te verlaten wordt u verzocht de genuttigde consumpties eerst af te rekenen.
 • Aanwezige beeld/geluid-apparatuur en andere materialen alleen met toestemming van de bar-medewerker/ vrijwilliger gebruiken.
 • Alleen ruimtes betreden die door u gehuurd zijn.  Het betreden van andere ruimtes is niet toegestaan.
 • Er kunnen in ons dorpshuis foto’s of film/video-opnames door een fotograaf/ cineast/ bestuur worden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden t.b.v. ons dorpshuis.
 • Het bestuur van Dorpshuis De Leeuw is niet aansprakelijk voor schade door diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers/gasten.
 • In uitzonderlijke situaties beslist het bestuur van Dorpshuis De Leeuw.

Het bestuur,  9 juni 2022

J.W. van Geffen, voorzitter