Missie

Visie van het dorpshuis

Het dorpshuis vormt een van de belangrijkste schakels in de sociale infrastructuur van Garmerwolde door faciliteiten en activiteiten te bieden op het gebied van welzijn, zorg, cultuur en recreatie. Zo bevordert het dorpshuis de leefbaarheid van het dorp.

Doel voor nabije toekomst

In april 2019 start de verbouwing van het dorpshuis.
Het dorpshuis wordt een centrale ontmoetingsplaats, een multifunctionele, verbindende en prettige plek voor alle inwoners van Garmerwolde. Een duurzame plek met eigentijdse voorzieningen, beter bereikbaar en breder beschikbaar.

Het dorpshuis wil

  • ruimte bieden voor sociaal-culturele activiteiten;
  • door een dynamische programmering jong en oud van het dorpshuis laten profiteren;
  • het verenigingsleven faciliteren;
  • laagdrempelige activiteiten organiseren;
  • de deelname van kwetsbare groepen bevorderen;
  • nog meer mensen naar het dorpshuis trekken dan nu al gebeurt;
  • zijn exploitatie versterken door ook andere (commerciële) partijen te betrekken.