Nieuwe regels per 25 september

Ja gelukkig weer wat meer versoepelingen in de regels!!

De nieuwe coronaregels laten weer meer versoepeling toe. Het lijkt makkelijk, maar toch is het weer ingewikkeld. Onderstaand proberen we het uit te leggen. Als basis hebben de “Handreiking rondom regels voor dorps-en buurthuizen” genomen. Klik om te downloaden:

Wat betekend dat nu concreet voor het dorpshuis? Handen wassen, hoest en nies in je elleboog, geen handen schudden, blijf thuis bij klachten blijven de basisregels. Er zijn drie soorten activiteiten waar verschil is in regels. Voor alle drie geldt: geen beperking in aantal bezoekers en het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht

  • Activiteiten voor Vereniging zijn weer toegestaan
  • Horeca-activiteiten zijn weer toegestaan
  • Evenementen zijn weer toegestaan.

CTB – Corona ToegangsBewijs. De app of papier met QR-code waarmee je kunt aantonen of je bent gevaccineerd, corona hebt gehad of getest bent. Deze is soms nodig. Dan spreken we van een CTB-plicht.

Wanneer is dit nu nodig?

Bij verenigingen is dit niet nodig. Houd er wel rekening mee dat er geen horeca-activiteiten plaats vinden. Doel moet zijn de (sociale) activiteit die hoort bij de vereniging. Er is geen maximum op aantal bezoekers, dit geldt voor binnen en buiten. Ook geldt dit voor vrijwilligers die meehelpen aan een verenigingactiviteit. Er mag ook niet gevraagd worden aan vrijwilligers of ze zijn ingeënt, getest zijn of ze corona hebben gehad. Koffie, fris, wijn/bier e.d. is toegestaan tijdens en na de activiteit, zolang dit ondergeschikt is aan de activiteit.

Horeca-activiteiten mogen weer plaats vinden. Er geldt een CTB-plicht voor bezoekers die naar binnen gaan. Dit geldt alleen voor activiteiten die binnen plaatsvinden. Op het terras is geen CTB-plicht. Ga je even naar binnen voor het toilet gebruik of betalen: dat is er weer een CTB-plicht. Voor de bediening geldt dit niet. Er mag ook niet gevraagd worden aan vrijwilligers of ze zijn ingeënt, getest zijn of ze corona hebben gehad. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer van de CTB-plicht. Dit geldt voor zaalverhuur voor feesten en dorpsborrel indien er geen vaste zitplaats is. Met vaste zitplaats zoals voor vergaderingen/trainingen is geen CTB-plicht.

Voor Evenementen is een CTB-plicht voor binnen, buiten, personeel, vrijwilligers, organisatie en deelnemers/artiesten. Kortom: voor iedereen. De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer van de CTB-plicht.

Een dorpsborrel is dus een horeca-activiteit. Het bestuur wil wachten totdat de CTB-plicht niet meer geldt om geen onderscheid te maken tussen bezoekers. Tot nader bericht is er daarom nog geen dorpsborrel.

Verder….Het bestuur heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het bestuur moet zorgen voor een coronaveilige omgeving. Dit door de materialen beschikbaar te stellen voor de basisregels zoals handen wassen, ventileren ect. Daarnaast moet het duidelijk zijn hoe het bestuur met de regels om gaat. Dat is hier te lezen. De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan – zeker voor meer specifieke doelgroepen – een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen. Het bestuur roept deelnemers op naar elkaar om te kijken en elkaar de ruimte te geven als men dit wenselijk vindt.

Deel dit bericht