Subsidie nieuws!

De GALA-subsidie is verdeeld
De GALA-subsidie uit Den Haag is inmiddels door het bestuur verdeeld onder negen verenigingen/stichtingen/clubs in Garmerwolde die op tijd een activiteit en een plan van aanpak hadden aangemeld. Voor vergeetachtige lezers: in de G & T van oktober stond een artikeltje over ‘waar die € 5000 vandaan komt en wat de bedoeling van deze subsidie is’ . Ook een eerder nieuwsbericht is HIER nog te lezen.

Verduurzamen van ons dorpshuis
We zijn afgelopen jaar druk bezig geweest met de voorbereidingen om dorpshuis De Leeuw verder te verduurzamen. Het besluit om zonnepanelen op het dak te leggen en een paar warmtepompen te installeren is natuurlijk snel te nemen. Maar dan komt het! Eerst met een installatiebedrijf overleggen wat zoal mogelijk is en wat zoiets ongeveer zou gaan kosten. Vervolgens een gedetailleerd projectplan schrijven en beginnen met het aanvragen van subsidies. Onderwijl voor de zonnepanelen een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente want ons dorpshuis heeft de status van een gemeentelijk monument. En dan mag je niet zomaar zonnepanelen op het dak leggen. Daarna een drietal installatiebedrijven uitnodigen om offertes uit te brengen. Na de nodige afwegingen is de opdracht voor de zonnepanelen en warmtepompen gegund aan Techniko Ekehaar bv. Afgesproken is dat Techniko vanaf nu ook het onderhoud aan alle technische installaties in De leeuw gaat doen. En ook bij storingen inspringt. De warmtepompen komen ergens in mei/juni.

Foto: 1e fase project ‘Verduurzamen dorpshuis De Leeuw ‘ afgerond. (fotograaf Techniko Ekehaar bv)


MAEX
Begin december kregen we bericht dat we € 2400 subsidie van MAEX krijgen voor het verduurzamen van ons dorpshuis. Op MAEX.nl leest u wat deze organisatie allemaal doet. Onder andere verstrekken zij subsidies aan organisaties die de leefbaarheid in een dorp, stad, streek of provincie (willen) bevorderen. Zoals zijzelf zeggen: ‘Op die manier bouwen we samen aan een samenleving waarin iedere organisatie vanuit haar eigen rol bijdraagt aan een mooiere wereld’.

VSB-fonds
En afgelopen maandag hoorden we dat het VSB-fonds € 15.000 wil bijdragen aan onze Verduurzaming. Het VSB-fonds heeft zich onder meer ten doel gesteld: ‘het bevorderen van een sociale, inclusieve en creatieve samenleving. Een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, inspireren en met elkaar verbonden raken’.
Verder hebben we van de gemeente Groningen een aanvullende energiesubsidie van circa € 1.500 gekregen. En een bericht dat onze aanvragen voor de jaarlijkse subsidies (organisatie, zakelijke lasten en zo) goedgekeurd zijn.
Al met al gaan we dus ‘vrolijk-gestemd’ het nieuwe jaar tegemoet.

Tenslotte
Het bestuur wenst al onze vrijwilligers, al onze ‘Vrienden van het dorpshuis’, alle medewerkers van Gasberaad en Buurtzorg, alle leden van verenigingen en alle overige Garmerwolders een gezond en voorspoedig 2024.
Namens het Bestuur dorpshuis Garmerwolde

Zonnepanelen en warmte pompen

Vorig jaar rond deze tijd schrok iedereen zich een hoedje. De energieprijzen schoten omhoog, soms ging de prijs wel vier keer over de kop. Mede hierdoor hebben we als bestuur besloten om ons dorpshuis te gaan verduurzamen: er komen zonnepanelen op het dak. Die leveren voldoende energie om ons van elektriciteit te voldoen. En ze leveren ook nog voldoende energie voor twee warmtepompen. 

De technische installatie wordt gesplitst in twee secties. Sectie 1 is de grote zaal, sectie 2 is het café, Buurtzorg en Gasberaad. Elke sectie krijgt zijn eigen warmtepomp. Zoals het er nu uitziet, worden in de week van 18 december t/m 22 december de zonnepanelen geplaatst. Natuurlijk zal de overlast tot het minimum worden beperkt. De warmtepompen zullen later in het jaar 2024 geplaatst gaan worden. We gaan dit traject samen met de installateur Techniko in Ekehaar aan. Techniko is al jaren een toonaangevend bedrijf in duurzaamheid.

GALA subsidie

Nieuwe Tijdelijke subsidie (GALA)

 

We hebben onlangs van de gemeente € 5000 subsidie ontvangen. De gemeente fungeerde hierbij als een soort doorgeefluik want de subsidie komt oorspronkelijk vanuit De Haag. In onderling overleg hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepel van zorgverzekeraars en het ministerie van VWS namelijk een overeenkomst gesloten met als doel de sociale relaties tussen de burgers te versterken. Om zo te helpen om een ‘gezonde’ samenleving te creëren en/of in stand te houden.  Deze overeenkomst hebben ze de naam Gezond en Actief Leven Akkoord meegegeven (GALA). Voor dorpshuizen kwam daarmee een pot geld beschikbaar. Besturen, betrokkenen, vrijwilligers en bezoekers van dorpshuizen werden aangemoedigd om met dat geld en tegen die GALA-achtergrond extra activiteiten te ondernemen. En dat alles liefst nog in 2023.

Bekijk hier de publicatie van de overheid. (PDF | 53 pagina’s | 1,7 MB)

Wij, als bestuur, hebben dit initiatief van de overheid meteen opgepakt en aan een paar dorpsgenoten gevraagd of zij ideeën hadden. Nieuwe activiteiten of verdieping van bestaande activiteiten. Er werd meteen enthousiast gereageerd: Kees Zoethout en Karin Prins opperden om deze winter nog een training voor Improvisatietheater te starten; de Rijdende Popschool wil in december een zogenaamd JingleJam evenement organiseren; een kerstdiner in het dorpshuis; nieuwe Dorpshuissessies in 2024; onze Vrijwilligersavond breder maken; idem voor de dorpsborrel en ook onze Activiteitencommissie bezint zich op nog meer activiteiten. Genoeg ideeën dus voor ons om de Tijdelijke subsidie GALA aan te vragen. En vrijwel per kerende post kregen we bericht van de gemeente dat onze aanvraag toegewezen was.

Gezien dit enthousiasme gaat het ons dorp vast lukken om onze onderlinge banden nog meer te verstevigen.

Vrijwilligersavond 28 oktober 2023

Deze vrijwilligersavond stond vooral in het teken van ‘elkaar ontmoeten’ en ‘je verbonden voelen met het dorpshuis’. Het was een feestje voor jezelf: iedere vrijwilliger was welkom en deze mocht ook een introducé meenemen. Het feest begon in de vorm van uitleg over het gebruik van de keuken, het verwisselen van toiletartikelen, het gebruik van de pinautomaat en de technische installaties. Deze educatieve start begon om 19:00 uur en liep door tot ongeveer 19:45 uur. Daarna namen Cor en Lauren van ‘De Kaaskop’ uit Groningen (en Haren) ons mee naar de wereld van heerlijke wijnen en kazen. De wijnen kwamen uit de bekende Europese wijnlanden maar verschillende kazen waren verrassend regionaal. Cor wist veel te vertellen over de wijnen en de kazen en hij deed dat op zo’n manier dat men zelfs na de vierde wijn aandachtig luisterde naar de afsluiter: een heerlijke port uit…Portugal. Na afloop was er voor iedereen nog een kleine attentie, namelijk lekkere nootjes, prachtig verpakt in een zakje met ons nieuwe logo erop.

Namens het gehele bestuur, bedankt voor het mooie feestje!

We hebben € 4000,- gekregen vanuit het Buurtfonds van de Postcodeloterij voor het buurtproject verduurzamen.

Het is een subsidie voor zonnepanelen. We gaan namelijk zonnepanelen op het dorpshuis leggen. Minstens 25 als start, maar circa 40 stuks uiteindelijk. Omdat De Leeuw  de status van gemeenlijk monument heeft, moeten we toestemming van de gemeente krijgen. De vergunningaanvraag hiervoor hebben we inmiddels ingediend.

Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot. Van eenvoudige verbeteringen tot vernieuwende initiatieven die grote impact maken. Zo hopen we meer mensen te inspireren om ook in actie te komen.

De financiering van deze initiatieven wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hen kunnen wij initiatieven zoals die van jullie groter, sterker en zichtbaarder maken. In deze communicatiekit vind je informatie over de diverse middelen die ingezet kunnen worden om elkaar communicatief te versterken.

Garagesale Garmerwolde

17 september 2022 van10.00 – 14.00 uur is er een Garagesale in Garmerwolde!

De deelnemende adressen zijn te herkennen aan slingers, versiering of een bordje in de tuin. Alle adressen zijn goed bereikbaar, zowel lopend, fietsend als met de auto.

Het startpunt is Dorpshuis De Leeuw aan de Oude Rijksweg 6. Vanuit daar kunt u bepalen in welke volgorde u de deelnemende adressen bij langs wilt gaan. Voor het gemak delen we Garmerwolde voor de garagesale even op in Oost en West.

U kunt vanaf het dorpshuis beginnen aan Oostkant bij de Grasdijkweg 8 of Geweideweg 11. Aan de Westkant (oversteken N360) is dit bij Dorpsweg 11. Vanuit de richting Thesinge kunt u het beste beginnen ter hoogte van de dorpsweg 66 of de adressen in W.F. Hildebrandstraat.

Koffie, thee, pauze

Wilt u tussendoor even de voetjes laten rusten?
In Garmerwolde Oost kunt u voor een kopje koffie of thee terecht in het café van Dorpshuis de Leeuw aan de Oude Rijksweg 6 tussen 10 en 14 uur.

In Garmerwolde West kunt u hiervoor terecht bij Inspiratie- café OSO bij de kerk aan de Dorpsweg 69 (geopend tussen 10 en 18 uur).

Zie de activiteiten Agenda voor de deelnemende adressen: Agenda

Buurtlunch 25 september

‘Buurtlunch voor het hele dorp’

Dorpshuis De Leeuw gaat op zaterdag 25 september een Buurtlunch organiseren. Een gratis lunch. Voor het hele dorp. Hoe komen ze op zo’n idee, vraagt u zich vast af. Wel . . . dat idee komt van GroningerDorpen. Die stuurde ons een mailtje dat de Provincie en de Groninger gemeenten een kleine subsidie ter beschikking stellen aan dorpshuizen om, zoals zij stellen, bij aanvang van het nieuwe seizoen een festiviteit te organiseren om te vieren dat de dorpshuizen weer open kunnen en dat allerlei activiteiten weer van start kunnen gaan. Zij hopen dat zoveel mogelijk vrijwilligers en bezoekers van de dorpshuizen meedoen. En dat dan tegelijkertijd aan amateurkunstenaars (en anderen) een podium wordt geboden. Dorpshuis De Leeuw heeft zich hiervoor meteen aangemeld. We gaan er dus ook een ‘aangeklede’ lunch van maken. Voor ons hele dorp….

En . . . . zaterdag 25 september is het ook Burendag. Een landelijke activiteit. U vast wel bekend. Het Oranjefonds stelt voor het organiseren van zo’n Burendag een kleine subsidie beschikbaar. Ook al beperkt die Burendag-activiteit zich tot een gezamenlijke lunch. Ook hiervoor hebben we ons aangemeld.

We denken aan een lunch in de buitenlucht. Van half twaalf tot twee uur. Verdeeld in twee tijdsblokken. Rondom De Leeuw. Als het weer meezit, tenminste. Anders gaan we naar de grote zaal. Er komt binnenkort nog een flyer door het dorp met meer details. Bijvoorbeeld, dat je je moet aanmelden want anders weten we niet hoeveel we moeten inkopen en we willen per se niet dat sommige laatkomers ‘de hond in de pot’ zullen vinden.

Aanmelden kan via info@dorpshuiseleeuw.nl
vermeld daarbij:
– aantal personen
– eerste of tweede tijdvak

Uitleg nieuwe dorpshuis aan gebruikers op 6 oktober

Nu het nieuwe dorpshuis weer in gebruik is genomen hebben de meeste gebruikers en sommige vrijwilligers al uitleg gekregen over het e.e.a.

Niet iedereen is in de gelegenheid geweest om de eerste uitleg avond mee te maken.
We organiseren voor vrijwilligers en verenigingen een 2de avond hiervoor.

Geef je op via de mail: info@dorpshuisdeleeuw.nl

we doen dit op:

6 oktober om 20:00 uur in het Dorpshuis.

we gaan het volgende nog een keer onder de aandacht brengen:
– hoe om te gaan met de corona maatregelen
– uitleg keuken en apparatuur
– uitleg verlichting en verwarming
– uitleg nieuwe sleutel
– uitleg audio video installatie
– en alle vragen die jullie daarna nog meer hebben

Tot dan!

Het bestuur

Opening Dorpshuis 2 september


Het is zover! Op woensdag 2 september zal het dorpshuis officieel worden geopend door burgemeester Koen Schuiling en minister van BZK Kajsa Ollongren.Door de regelgeving rondom het coronavirus is het jammer genoeg alleen mogelijk om een klein gezelschap uit te nodigen om bij de opening aanwezig te zijn. Genodigden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Om het voor iedereen mogelijk te maken om toch een beetje ‘aanwezig’ te zijn wordt er een livestream gebouwd waardoor het mogelijk wordt om de opening thuis te bekijken. De
livestream op Facebook begint rond 17:00 uur.

https://.www.facebook.com/dorpshuisgarmerwolde/

Foto’s en video gemaakt tijdens de opening:

Posted by Johan Havenga on Wednesday, September 2, 2020

Bestuur Dorpshuis

Rondleiding 20 juni

Ja, hoever staat het nu met het dorpshuis?
natuurlijk hebben jullie alle nieuwsberichten hierover wel gevolgd.
Maar even zelf kijken zou natuurlijk mooier zijn.
De bouw van de grote zaal, keuken en cafe zijn klaar, Buurtzorg zit er al weer in.
De meubels moeten nog komen, de inrichting moet nog beginnen….

Kortom een mooi moment om even rond te kijken!

Op zaterdag ochtend 20 juni willen we een rondleiding geven.

Natuurlijk met inachtneming van alle door het RIVM gestelde richtlijnen:
– Dus in kleine groepen van max 10 personen vanaf 10:00 uur
– Alleen op inschrijving
– Met 1,5 meter tussenruimte
– Geen handen schudden
– En als je je ziek voelt/bent: blijf je thuis

Lijkt het je leuk om te kijken?
schrijf je in per mail via info@dorpshuisdeleeuw.nl.
Graag aantal deelnemers opgeven.

Tot dan!

Het bestuur

Foto update

De luifel staat al voor de entree. Buurtzorg heeft een nieuwe voordeur en de beide bars zijn opnieuw gelakt

foto’s: henk Vliem