Over het Dorpshuis

Bij Dorpshuis de Leeuw zijn regelmatig leuke (dorps)activiteiten en ook is het mogelijk de kleine zaal (het café) en de grote zaal te huren. De grote zaal is de perfecte zaal voor je vergadering, bijeenkomst, bandje, uitvoering of (dans)feestje. De kleine zaal is een gezellig café, helemaal voor jezelf, de perfecte plek voor een feestje, borrel of familiedag.

Stichting Dorpshuis Garmerwolde staat op eigen benen. We zijn een vrijwilligersorganisatie waarin vaste gebruikers en dorpsbewoners samen beslissen wat er gebeurt. We hebben geen winstoogmerk. Het geld dat we verdienen gaat naar onderhoud en het energiezuiniger maken van ons mooie gebouw.

Bestuur Stichting Dorpshuis

Dorpshuis De Leeuw is het eigendom van Stichting Dorpshuis Garmerwolde. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur is een vertegenwoordiging van de gebruikers van het Dorpshuis uit Garmerwolde en telt circa vijftien leden. Komt minimaal twee maal per jaar bijeen om de plannen van het Dagelijks Bestuur te bespreken en goed te keuren. Daarnaast fungeert het Algemeen Bestuur als klankbord voor ontwikkelingen.

Bestuursleden:

 • Wies van der Molen
 • Marian Baarda
 • Pia Pops
 • Hillie Ramaker
 • Harm Derk Tammeling
 • Willard Wigboldus

Het Dagelijks Bestuur werkt aan de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering van het dorpshuis, en het ontwikkelen van nieuwe plannen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • Jan Willem Geffen, voorzitter
 • Marieke de Groot,  penningmeester (tijdelijk)
 • Henk Vliem (secretaris)
 • Richard Oude Breuil (beheer, verhuur, reserveringen, aanvraag vrijwilligers)
 • Janneke Vermaas (activiteiten)

Een vraag, opmerking of suggestie voor het bestuur?
Stuur een mailtje naar info@dorpshuisdeleeuw.nl