Subsidieverleners

 • EDeDD (Elk Dorp een Duurzaam Dak)
 • Familie Schutter Stichting
 • Femme van der Schaaf Stichting
 • Gemeente Ten Boer
 • Kansrijk Groningen
 • Loket Leefbaarheid
 • NAM
 • Oranje Fonds
 • Plusfonds Dijkpark
 • Provincie Groningen
 • Roode- of Burgerweeshuisfonds
 • S. Kamminga Fonds
 • Stichting Doen
 • Stimuleringsfonds Rabobank
 • VSB Fonds