Auteursarchief: Ben de Jonge

Corona update 14 januari 2022

Op de persconferentie van 14 januari 2022 zijn weer wijzigingen in de maatregelen aangekondigd.

Voornaamste voor het dorpshuis is dat de verenigingen hun activiteiten weer door kunnen laten gaan, inclusief muziek en danslessen. Kijk op de onderstaande link voor de details en welke toegangseisen gelden voor jouw activiteit.

Aankondiging rijksoverheid 14 januari 2022

De Horeca (dus verkoop van drank en eten) en evenementen zijn nog steeds niet toegestaan.

Corona update

Tijdens de persconferentie van 18 december 2022 is een algehele lockdown afgekondigd van zondag 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022. Het dorpshuis is daarom wederom gesloten voor activiteiten behalve voor trainingen. Lees hier wat alle maatregelen betekenen.

Oudere berichten:

In de persconferentie van 14 december is aangegeven dat de eerdere maatregelen van 28 november zijn verlengd tot 14 januari 2022.

De maatregelen van 28 november is op de website van dorpshuizen hier te lezen.

Door oplopende besmettingen en toenemende druk op de zorg zijn vanaf 6 november nieuwe maatregelen van kracht. In een persconferentie op 2 november presenteerden premier Mark Rutte en minister voor Volksgezondheid en Welzijn Hugo de Jonge de aangescherpte maatregelen. Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor dorps- en buurthuizen?

Voor dorps- en buurthuizen zijn er enkele veranderingen.

In de brief aan de Tweede Kamer (zie helemaal onderaan) staat expliciet genoemd dat dorps- en buurthuizen uitgezonderd zijn van een coronatoegangsbewijs (CTB) voor de reguliere exploitatie. Dit was al zo en blijft zo.

De reguliere dorps- en buurthuisfuncties zijn én blijven dus vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat ontmoeting, inloop en kleinschalige activiteiten gewoon door kunnen gaan zonder dat bezoekers een CTB hoeven laten zien. Het verstrekken van thee, koffie of lunch als onderdeel van de reguliere exploitatie is mogelijk zonder toegang met CTB zolang het eten en drinken niet centraal staan.

Een CTB is wel verplicht in het buurt- of dorpshuis voor voorstellingen van kunst en cultuur, evenementen en horeca. Wat wel en niet tot de reguliere exploitatie van een dorps- of buurthuis behoort, is afhankelijk van de individuele situatie.

Wat verandert er?

De mondkapjesplicht geldt per 6 november ook voor dorps- en buurthuizen in de situaties waarbij niet op het CTB wordt gecontroleerd. Als men plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag het mondkapje afgezet worden. Anderhalve meter afstand is niet verplicht. Wel geldt er een advies om zelf te kijken per activiteit of ruimte of het houden van afstand mogelijk en gewenst is.

Er is een nieuwe handreiking voor buurt- en dorpshuizen hoe om te gaan met het CTB.

De basisregels blijven (ook voor gevaccineerden):

 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona?
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Uitbreiding CTB:

Het CTB wordt vanaf 6 november uitgebreid. Op meer plekken is toegang alleen mogelijk met een CTB en identiteitskaart.
Dit geldt ook voor dorps- en buurthuizen als het niet valt onder de uitzondering (zie hierboven):

 • In het horecagedeelte, binnen en buiten op terrassen
 • In casino’s;
 • In theaters, concertzalen en bioscopen;
 • In musea en bij kermissen;
 • Op festivals, bij feesten en optredens;
 • Bij beurzen en congressen;
 • Bij kunstlessen zoals muziek en schilderen (vanaf 18 jaar);
 • Bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel (vanaf 18 jaar)

Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar, zoals sinterklaasintochten, zijn uitgezonderd van de verplichting van het CTB.

Sport

Voor sporten in binnenruimtes is vanaf 6 november een CTB en identiteitskaart nodig. Dit geldt voor sporters en publiek van 18 jaar en ouder. Dit geldt voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers en toiletten. Voor mensen met een functie zoals scheidsrechter, trainers en vrijwilligers geldt de CTB-verplichting niet.

Voor buitensporten geldt de CTB plicht niet, maar zodra er gebruik wordt gemaakt van de kleedkamers, toilet of kantine moet het CTB gecontroleerd worden.

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht wordt uitgebreid vanaf 6 november. Een mondkapje is dan verplicht in alle publieke binnenruimten zoals de detailhandel, bibliotheken en ook buurt- en dorpshuizen. De mondkapjesplicht geldt alleen bij verplaatsing. Als je zit mag het mondkapje weer af. Situaties waar de CTB-plicht geldt, zoals horeca, zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Op de website van de Rijksoverheid zijn de regels in eenvoudige taal terug te vinden.

Brief-Rijksoverheid-aan-Tweede-Kamer-ic-nw-maatregelen-per-6-11-2021-PDC19-1019136-A-TK

Nieuwe regels per 25 september

Ja gelukkig weer wat meer versoepelingen in de regels!!

De nieuwe coronaregels laten weer meer versoepeling toe. Het lijkt makkelijk, maar toch is het weer ingewikkeld. Onderstaand proberen we het uit te leggen. Als basis hebben de “Handreiking rondom regels voor dorps-en buurthuizen” genomen. Klik om te downloaden:

Wat betekend dat nu concreet voor het dorpshuis? Handen wassen, hoest en nies in je elleboog, geen handen schudden, blijf thuis bij klachten blijven de basisregels. Er zijn drie soorten activiteiten waar verschil is in regels. Voor alle drie geldt: geen beperking in aantal bezoekers en het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht

 • Activiteiten voor Vereniging zijn weer toegestaan
 • Horeca-activiteiten zijn weer toegestaan
 • Evenementen zijn weer toegestaan.

CTB – Corona ToegangsBewijs. De app of papier met QR-code waarmee je kunt aantonen of je bent gevaccineerd, corona hebt gehad of getest bent. Deze is soms nodig. Dan spreken we van een CTB-plicht.

Wanneer is dit nu nodig?

Bij verenigingen is dit niet nodig. Houd er wel rekening mee dat er geen horeca-activiteiten plaats vinden. Doel moet zijn de (sociale) activiteit die hoort bij de vereniging. Er is geen maximum op aantal bezoekers, dit geldt voor binnen en buiten. Ook geldt dit voor vrijwilligers die meehelpen aan een verenigingactiviteit. Er mag ook niet gevraagd worden aan vrijwilligers of ze zijn ingeënt, getest zijn of ze corona hebben gehad. Koffie, fris, wijn/bier e.d. is toegestaan tijdens en na de activiteit, zolang dit ondergeschikt is aan de activiteit.

Horeca-activiteiten mogen weer plaats vinden. Er geldt een CTB-plicht voor bezoekers die naar binnen gaan. Dit geldt alleen voor activiteiten die binnen plaatsvinden. Op het terras is geen CTB-plicht. Ga je even naar binnen voor het toilet gebruik of betalen: dat is er weer een CTB-plicht. Voor de bediening geldt dit niet. Er mag ook niet gevraagd worden aan vrijwilligers of ze zijn ingeënt, getest zijn of ze corona hebben gehad. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer van de CTB-plicht. Dit geldt voor zaalverhuur voor feesten en dorpsborrel indien er geen vaste zitplaats is. Met vaste zitplaats zoals voor vergaderingen/trainingen is geen CTB-plicht.

Voor Evenementen is een CTB-plicht voor binnen, buiten, personeel, vrijwilligers, organisatie en deelnemers/artiesten. Kortom: voor iedereen. De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoer van de CTB-plicht.

Een dorpsborrel is dus een horeca-activiteit. Het bestuur wil wachten totdat de CTB-plicht niet meer geldt om geen onderscheid te maken tussen bezoekers. Tot nader bericht is er daarom nog geen dorpsborrel.

Verder….Het bestuur heeft een zorgplicht. Dat betekent dat het bestuur moet zorgen voor een coronaveilige omgeving. Dit door de materialen beschikbaar te stellen voor de basisregels zoals handen wassen, ventileren ect. Daarnaast moet het duidelijk zijn hoe het bestuur met de regels om gaat. Dat is hier te lezen. De 1,5 meter is géén verplichting meer, maar kan – zeker voor meer specifieke doelgroepen – een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen. Het bestuur roept deelnemers op naar elkaar om te kijken en elkaar de ruimte te geven als men dit wenselijk vindt.

Buurtlunch 25 september

‘Buurtlunch voor het hele dorp’

Dorpshuis De Leeuw gaat op zaterdag 25 september een Buurtlunch organiseren. Een gratis lunch. Voor het hele dorp. Hoe komen ze op zo’n idee, vraagt u zich vast af. Wel . . . dat idee komt van GroningerDorpen. Die stuurde ons een mailtje dat de Provincie en de Groninger gemeenten een kleine subsidie ter beschikking stellen aan dorpshuizen om, zoals zij stellen, bij aanvang van het nieuwe seizoen een festiviteit te organiseren om te vieren dat de dorpshuizen weer open kunnen en dat allerlei activiteiten weer van start kunnen gaan. Zij hopen dat zoveel mogelijk vrijwilligers en bezoekers van de dorpshuizen meedoen. En dat dan tegelijkertijd aan amateurkunstenaars (en anderen) een podium wordt geboden. Dorpshuis De Leeuw heeft zich hiervoor meteen aangemeld. We gaan er dus ook een ‘aangeklede’ lunch van maken. Voor ons hele dorp….

En . . . . zaterdag 25 september is het ook Burendag. Een landelijke activiteit. U vast wel bekend. Het Oranjefonds stelt voor het organiseren van zo’n Burendag een kleine subsidie beschikbaar. Ook al beperkt die Burendag-activiteit zich tot een gezamenlijke lunch. Ook hiervoor hebben we ons aangemeld.

We denken aan een lunch in de buitenlucht. Van half twaalf tot twee uur. Verdeeld in twee tijdsblokken. Rondom De Leeuw. Als het weer meezit, tenminste. Anders gaan we naar de grote zaal. Er komt binnenkort nog een flyer door het dorp met meer details. Bijvoorbeeld, dat je je moet aanmelden want anders weten we niet hoeveel we moeten inkopen en we willen per se niet dat sommige laatkomers ‘de hond in de pot’ zullen vinden.

Aanmelden kan via info@dorpshuiseleeuw.nl
vermeld daarbij:
– aantal personen
– eerste of tweede tijdvak

Even op de rem…

Door een snelle toename van de besmettingen zijn de regels weer aangepast.

Voor het dorpshuis veranderd er niet zo veel omdat er geen evenementen werden/worden georganiseerd. De zalen kunnen worden verhuurd met de bekende corona maatregelen:

 • 1,5 meter afstand
 • open tot maximaal 0:00 uur
 • vaste zitplaats
 • was je handen
 • blijf thuis bij klachten

Voor het dorpshuis is de volgende bezetting daarom mogelijk:

 • maximale bezetting grote zaal 20-30 personen (afhankelijk van bezoekers uit 1 gezin)
 • maximale bezetting kleine zaal: 6-10 personen (afhankelijk van bezoekers uit 1 gezin)

Lees hier de volledige lijst met nieuwe maatregelen.

Voor evenementen geldt nu:

 • corona check bij de deur (test is 24 uur geldig i.p.v. 40 uur)
 • evenementen mag maximaal 24 uur duren
 • vaste zitplaats
 • 75% van de vaste capaciteit van de ruimte mag benut worden

Openingsplan stap 3

Ja! er mag weer meer, de zalen kunnen weer gebruikt worden!

Fijn dat stap 3 in gaat op 5 juni 2021.


Stap 3 in overzicht:
 • Alle zalen kunnen weer gebruikt worden
 • Horeca mag weer open (geen zelfbediening)
 • op 1,5 mrt afstand met vaste zitplaats blijft de regel
 • gezondheidscheck en registratie blijft

Uitgebreide info staat op de website van de rijksoverheid per onderwerp en voor het Dorpshuis is het volgende van toepassing:

Corona maatregelen versoepeld voor dorpshuizen

Sinds december zit Nederland in een strenge lockdown. Tijdens de persconferentie van 8 maart werden lichte versoepelingen aangekondigd.  Groninger Dorpen heeft de Veiligheidsregio Groningen gevraagd of hiermee iets voor de buurt- en dorpshuizen verandert. En sinds 23 maart is de avondklok vanaf 22:00 uur.

De regels en uitzonderingen die vanaf december gelden zijn nog steeds van toepassing. Er zijn een paar aanvullingen op het stuk hieronder dat we toen plaatsen. Zolang de avondklok geldt moet de afhaalfunctie van een buurt- of dorpshuis gesloten zijn tussen 20:45 en 07:00h, en vanaf 31 maart tussen 21:45 en 7:00 uur. Wanneer een buurt- of dorpshuis ingezet wordt als stemlokaal bij de verkiezingen dan mag het gebouw voor die functie geopend zijn. Een dorpshuis mag ook gebruikt worden voor ‘praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf’. Daarbij kan het ook gaan om een cursus EHBO of BHV. Ook buurt- en dorpshuizen die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten door instellingen voor voortgezet onderwijs mogen zijn geopend. En vanaf 16 maart a.s. is het de bedoeling dat ook locaties die worden gebruikt voor onderwijsactiviteiten in het kader van lichamelijke opvoeding door instellingen voor primair onderwijs, onder de uitzondering vallen.

Alle publieke plaatsen zijn in beginsel gesloten; dat geldt dus ook voor een buurt- of dorpshuis. Dit is bedoeld om het aantal contacten buiten huis zoveel als mogelijk terug te brengen, drukte te voorkomen in voor publiek openstaande plaatsen en het aantal reisbewegingen te beperken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er geldt een aantal uitzonderingen, als het gaat om “cruciale maatschappelijke processen ten behoeve van doorgang van het dagelijks leven en welzijn”.

Dagbesteding

Een uitzondering geldt bijvoorbeeld voor locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen.

Voor dorpshuizen en buurt- en wijkcentra geldt dat zij uitsluitend open mogen voor activiteiten ten behoeve van kwetsbare groepen (de toelichting op de Tijdelijke regeling heeft het over: activiteiten gericht op individuele maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen, op afspraak). Er mag in dat geval ook eten en drinken verstrekt worden.

Onder kwetsbare groepen worden mensen met een beperking begrepen, maar ook sommige ouderen. Het bieden van dagbesteding is vitaal voor de kwaliteit van leven van mensen met een (verstandelijke) beperking en het is dan ook belangrijk dat dagbesteding zo veel mogelijk doorgang kan vinden. De hier bedoelde dagbesteding is dagbesteding in het kader van zorg, maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp op basis van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Deze uitzondering is alleen relevant voor zover de besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt in een publieke plaats. Dit zijn locaties waar besloten en georganiseerde dagbesteding plaatsvindt voor kwetsbare groepen, met name buurthuizen of huizen van de wijk of andere locaties die daarvoor door gemeenten bestemd zijn.

Hierbij blijven (uiteraard) alle overige bepalingen gelden, zoals de algemene voorwaarden voor openstelling van publieke plaatsen (hygiënemaatregelen, stromen van publiek scheiden, placering) en een maximum van dertig personen publiek per zelfstandige ruimte.

Afhalen eten bij buurt- of dorpshuis

Afhalen van eten mag ook (nog steeds), voor gebruik anders dan ter plaatse. Zolang de avondklok geldt moet de afhaalfunctie van een buurt- of dorpshuis gesloten zijn tussen 20:45 en 07:00h en vanaf 31maart tussen 21:45 en 7:00 uur. De duur van het verblijf van publiek in de inrichting moet zoveel mogelijk worden beperkt. Verder moeten uiteraard de bekende coronamaatregelen in acht worden genomen. Na 20.00 uur mag er geen alcohol worden verkocht.

Buurt- en dorpshuizen met een bibliotheekfunctie

Bibliotheken mogen geopend zijn, mits er uitsluitend sprake is van het ophalen van bestelde of gereserveerde artikelen.

Huwelijk, geregistreerd partnerschap

Verder geldt er een uitzondering voor locaties waar een plechtigheid plaatsvindt ten behoeve van huwelijksvoltrekkingen of een registratie van een partnerschap.

Bij een niet-kerkelijk huwelijk en geregistreerd partnerschap geldt binnen een maximaal aantal personen van 30 (inclusief kinderen en exclusief personeel). Buiten is het niet toegestaan om bij elkaar te zijn in groepen van meer dan 2 personen, uitgezonderd personen die samen op 1 woonadres wonen. De uitzondering van 30 personen geldt alleen voor de huwelijksvoltrekking zelf en niet voor een (spontane) samenkomst na afloop. De plechtigheid is alleen voor genodigden; de uitnodiging is de reservering.

Er mag geen eten en drinken worden verstrekt.

Uitvaart

Er geldt ook een uitzondering als er een uitvaartplechtigheid wordt gehouden. Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.

Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:

 • personeel van de uitvaartonderneming;
 • geestelijke medewerkers;
 • medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Uitvaartcentra of andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt zijn uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is daarom een nazit met hapje en drankje mogelijk.

Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen voor samenkomsten binnen. Ook mag dan geen hapje en drankje worden geserveerd.