Auteursarchief: Ben de Jonge

Zonnepanelen en warmte pompen

Vorig jaar rond deze tijd schrok iedereen zich een hoedje. De energieprijzen schoten omhoog, soms ging de prijs wel vier keer over de kop. Mede hierdoor hebben we als bestuur besloten om ons dorpshuis te gaan verduurzamen: er komen zonnepanelen op het dak. Die leveren voldoende energie om ons van elektriciteit te voldoen. En ze leveren ook nog voldoende energie voor twee warmtepompen. 

De technische installatie wordt gesplitst in twee secties. Sectie 1 is de grote zaal, sectie 2 is het café, Buurtzorg en Gasberaad. Elke sectie krijgt zijn eigen warmtepomp. Zoals het er nu uitziet, worden in de week van 18 december t/m 22 december de zonnepanelen geplaatst. Natuurlijk zal de overlast tot het minimum worden beperkt. De warmtepompen zullen later in het jaar 2024 geplaatst gaan worden. We gaan dit traject samen met de installateur Techniko in Ekehaar aan. Techniko is al jaren een toonaangevend bedrijf in duurzaamheid.

GALA subsidie

Nieuwe Tijdelijke subsidie (GALA)

 

We hebben onlangs van de gemeente € 5000 subsidie ontvangen. De gemeente fungeerde hierbij als een soort doorgeefluik want de subsidie komt oorspronkelijk vanuit De Haag. In onderling overleg hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de koepel van zorgverzekeraars en het ministerie van VWS namelijk een overeenkomst gesloten met als doel de sociale relaties tussen de burgers te versterken. Om zo te helpen om een ‘gezonde’ samenleving te creëren en/of in stand te houden.  Deze overeenkomst hebben ze de naam Gezond en Actief Leven Akkoord meegegeven (GALA). Voor dorpshuizen kwam daarmee een pot geld beschikbaar. Besturen, betrokkenen, vrijwilligers en bezoekers van dorpshuizen werden aangemoedigd om met dat geld en tegen die GALA-achtergrond extra activiteiten te ondernemen. En dat alles liefst nog in 2023.

Bekijk hier de publicatie van de overheid. (PDF | 53 pagina’s | 1,7 MB)

Wij, als bestuur, hebben dit initiatief van de overheid meteen opgepakt en aan een paar dorpsgenoten gevraagd of zij ideeën hadden. Nieuwe activiteiten of verdieping van bestaande activiteiten. Er werd meteen enthousiast gereageerd: Kees Zoethout en Karin Prins opperden om deze winter nog een training voor Improvisatietheater te starten; de Rijdende Popschool wil in december een zogenaamd JingleJam evenement organiseren; een kerstdiner in het dorpshuis; nieuwe Dorpshuissessies in 2024; onze Vrijwilligersavond breder maken; idem voor de dorpsborrel en ook onze Activiteitencommissie bezint zich op nog meer activiteiten. Genoeg ideeën dus voor ons om de Tijdelijke subsidie GALA aan te vragen. En vrijwel per kerende post kregen we bericht van de gemeente dat onze aanvraag toegewezen was.

Gezien dit enthousiasme gaat het ons dorp vast lukken om onze onderlinge banden nog meer te verstevigen.

Vrijwilligersavond 28 oktober 2023

Deze vrijwilligersavond stond vooral in het teken van ‘elkaar ontmoeten’ en ‘je verbonden voelen met het dorpshuis’. Het was een feestje voor jezelf: iedere vrijwilliger was welkom en deze mocht ook een introducé meenemen. Het feest begon in de vorm van uitleg over het gebruik van de keuken, het verwisselen van toiletartikelen, het gebruik van de pinautomaat en de technische installaties. Deze educatieve start begon om 19:00 uur en liep door tot ongeveer 19:45 uur. Daarna namen Cor en Lauren van ‘De Kaaskop’ uit Groningen (en Haren) ons mee naar de wereld van heerlijke wijnen en kazen. De wijnen kwamen uit de bekende Europese wijnlanden maar verschillende kazen waren verrassend regionaal. Cor wist veel te vertellen over de wijnen en de kazen en hij deed dat op zo’n manier dat men zelfs na de vierde wijn aandachtig luisterde naar de afsluiter: een heerlijke port uit…Portugal. Na afloop was er voor iedereen nog een kleine attentie, namelijk lekkere nootjes, prachtig verpakt in een zakje met ons nieuwe logo erop.

Namens het gehele bestuur, bedankt voor het mooie feestje!

We hebben € 4000,- gekregen vanuit het Buurtfonds van de Postcodeloterij voor het buurtproject verduurzamen.

Het is een subsidie voor zonnepanelen. We gaan namelijk zonnepanelen op het dorpshuis leggen. Minstens 25 als start, maar circa 40 stuks uiteindelijk. Omdat De Leeuw  de status van gemeenlijk monument heeft, moeten we toestemming van de gemeente krijgen. De vergunningaanvraag hiervoor hebben we inmiddels ingediend.

Het Postcode Loterij Buurtfonds is er voor alle bewonersinitiatieven in Nederland, van klein tot groot. Van eenvoudige verbeteringen tot vernieuwende initiatieven die grote impact maken. Zo hopen we meer mensen te inspireren om ook in actie te komen.

De financiering van deze initiatieven wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hen kunnen wij initiatieven zoals die van jullie groter, sterker en zichtbaarder maken. In deze communicatiekit vind je informatie over de diverse middelen die ingezet kunnen worden om elkaar communicatief te versterken.

Buurtlunch 25 september

‘Buurtlunch voor het hele dorp’

Dorpshuis De Leeuw gaat op zaterdag 25 september een Buurtlunch organiseren. Een gratis lunch. Voor het hele dorp. Hoe komen ze op zo’n idee, vraagt u zich vast af. Wel . . . dat idee komt van GroningerDorpen. Die stuurde ons een mailtje dat de Provincie en de Groninger gemeenten een kleine subsidie ter beschikking stellen aan dorpshuizen om, zoals zij stellen, bij aanvang van het nieuwe seizoen een festiviteit te organiseren om te vieren dat de dorpshuizen weer open kunnen en dat allerlei activiteiten weer van start kunnen gaan. Zij hopen dat zoveel mogelijk vrijwilligers en bezoekers van de dorpshuizen meedoen. En dat dan tegelijkertijd aan amateurkunstenaars (en anderen) een podium wordt geboden. Dorpshuis De Leeuw heeft zich hiervoor meteen aangemeld. We gaan er dus ook een ‘aangeklede’ lunch van maken. Voor ons hele dorp….

En . . . . zaterdag 25 september is het ook Burendag. Een landelijke activiteit. U vast wel bekend. Het Oranjefonds stelt voor het organiseren van zo’n Burendag een kleine subsidie beschikbaar. Ook al beperkt die Burendag-activiteit zich tot een gezamenlijke lunch. Ook hiervoor hebben we ons aangemeld.

We denken aan een lunch in de buitenlucht. Van half twaalf tot twee uur. Verdeeld in twee tijdsblokken. Rondom De Leeuw. Als het weer meezit, tenminste. Anders gaan we naar de grote zaal. Er komt binnenkort nog een flyer door het dorp met meer details. Bijvoorbeeld, dat je je moet aanmelden want anders weten we niet hoeveel we moeten inkopen en we willen per se niet dat sommige laatkomers ‘de hond in de pot’ zullen vinden.

Aanmelden kan via info@dorpshuiseleeuw.nl
vermeld daarbij:
– aantal personen
– eerste of tweede tijdvak

Uitleg nieuwe dorpshuis aan gebruikers op 6 oktober

Nu het nieuwe dorpshuis weer in gebruik is genomen hebben de meeste gebruikers en sommige vrijwilligers al uitleg gekregen over het e.e.a.

Niet iedereen is in de gelegenheid geweest om de eerste uitleg avond mee te maken.
We organiseren voor vrijwilligers en verenigingen een 2de avond hiervoor.

Geef je op via de mail: info@dorpshuisdeleeuw.nl

we doen dit op:

6 oktober om 20:00 uur in het Dorpshuis.

we gaan het volgende nog een keer onder de aandacht brengen:
– hoe om te gaan met de corona maatregelen
– uitleg keuken en apparatuur
– uitleg verlichting en verwarming
– uitleg nieuwe sleutel
– uitleg audio video installatie
– en alle vragen die jullie daarna nog meer hebben

Tot dan!

Het bestuur

Opening Dorpshuis 2 september


Het is zover! Op woensdag 2 september zal het dorpshuis officieel worden geopend door burgemeester Koen Schuiling en minister van BZK Kajsa Ollongren.Door de regelgeving rondom het coronavirus is het jammer genoeg alleen mogelijk om een klein gezelschap uit te nodigen om bij de opening aanwezig te zijn. Genodigden hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Om het voor iedereen mogelijk te maken om toch een beetje ‘aanwezig’ te zijn wordt er een livestream gebouwd waardoor het mogelijk wordt om de opening thuis te bekijken. De
livestream op Facebook begint rond 17:00 uur.

https://.www.facebook.com/dorpshuisgarmerwolde/

Foto’s en video gemaakt tijdens de opening:

Posted by Johan Havenga on Wednesday, September 2, 2020

Bestuur Dorpshuis

Rondleiding 20 juni

Ja, hoever staat het nu met het dorpshuis?
natuurlijk hebben jullie alle nieuwsberichten hierover wel gevolgd.
Maar even zelf kijken zou natuurlijk mooier zijn.
De bouw van de grote zaal, keuken en cafe zijn klaar, Buurtzorg zit er al weer in.
De meubels moeten nog komen, de inrichting moet nog beginnen….

Kortom een mooi moment om even rond te kijken!

Op zaterdag ochtend 20 juni willen we een rondleiding geven.

Natuurlijk met inachtneming van alle door het RIVM gestelde richtlijnen:
– Dus in kleine groepen van max 10 personen vanaf 10:00 uur
– Alleen op inschrijving
– Met 1,5 meter tussenruimte
– Geen handen schudden
– En als je je ziek voelt/bent: blijf je thuis

Lijkt het je leuk om te kijken?
schrijf je in per mail via info@dorpshuisdeleeuw.nl.
Graag aantal deelnemers opgeven.

Tot dan!

Het bestuur

Foto update

De luifel staat al voor de entree. Buurtzorg heeft een nieuwe voordeur en de beide bars zijn opnieuw gelakt

foto’s: henk Vliem

Even voorstellen….

Even voorstellen: Barbara de Winter, ons nieuwe bestuurslid 

Barbara wordt onze nieuwe penningmeester. Als opvolger van Henk Vliem (die dat slechts tijdens de verbouwing van De Leeuw wilde doen, zoals hij bij zijn aantreden stelde).

Barbara woont sinds vorig jaar zomer in Garmerwolde, aan de Dorpsweg op nummer 27. Samen met haar vriend Joris van Echtelt. Barbara werkt als belastingadviseur bij ACCON AVM, een Advies- en Accountancy-organisatie voor het MKB. Zij adviseert voornamelijk agrarische bedrijven. Begin maart 2020 is zij afgestudeerd aan de studie Fiscaal Recht aan de RUG, waardoor zij sindsdien fulltime aan het werk is. 

Meer weten: zie de Garmer & Thesinger Express van februari 2020