Categoriearchief: Nieuws

beton vloer

Beton voor de vloer gestort

De betonvloer is gestort. het blauwe kastje dat boven het beton uitsteekt is de verdeler van de vloerverwarming. De kap van het voorhuis is weer dicht. De wapening wordt gelegd evenals de vloerverwarming.

Foto’s gemaakt door henk vliem en Peter Havenga.

Vlinderen van de vloer

Goed nieuws. Grote subsidie van Elk Dorp een Duurzaam Dak

22 augustus

Goed nieuws: aan dorpshuis De Leeuw is € 60.000,- subsidie toegekend vanuit Elk Dorp een Duurzaam Dak. Een paar jaren geleden was die subsidie al aangevraagd maar om allerlei redenen was er nog steeds geen besluit genomen. Elk Dorp een Duurzaam Dak is een programma vanuit Kansrijk Groningen ter ondersteuning van dorpen in het gaswinningsgebied om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken.

Aannemingsovereenkomst getekend

 Vrijdag17 mei 2019: een heugelijke dag voor alle inwoners van Garmerwolde. Het voorhuis van dorpshuis De Leeuw gaat versterkt en gerenoveerd worden en het achterhuis, te weten de grote-zaal, toiletten en entree, wordt compleet nieuw opgebouwd. Eindelijk konden dan de handtekeningen van de Stichting Dorpshuis Garmerwolde en van Havenga Bouw vof onder de aannemingsovereenkomst gezet worden. Plaats van handeling: Het Geweide Hof van de fam. Van Zanten in Garmerwolde, want in dorpshuis De Leeuw is de asbestsanering begonnen.

Lees verder

Bouwnieuws

De verbouwing is begonnen!

 • De verbouwing is begonnen. In de eerste week van april is Havenga gestart. Lang genoeg gewacht en vergaderd, vonden we. Vijf jaar alweer, als je even terugkijkt. Hoewel we het NAM-contract nog niet terug hebben gezien met alle handtekeningen erop zijn we er voor honderd procent van overtuigd dat dit geen weken meer zal duren. Nadat medewerkers van Havenga en Dekker-Struik (onze installateur) diverse apparatuur losgekoppeld hadden kon verhuisbedrijf Mast de inboedel netjes inpakken en naar de tijdelijke opslag brengen. Natuurlijk alleen datgene dat we weer willen gaan gebruiken. De rest is zoveel mogelijk verkocht.
 • Inmiddels hebben we alle vergunningen binnen.
 • Het hele bouwtraject, het slopen en de nieuwbouw van het achterhuis en het versterken en renoveren van het voorhuis, gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. Volgend jaar om deze tijd verwachten we dorpshuis De Leeuw feestelijk te kunnen heropenen.
 • Alle verenigingen en clubs zitten komend jaar in Het Geweidehof van de familie Van Zanten.
 • Direct na Pasen begint een gespecialiseerd bedrijf (Krans uit Stadskanaal/Nieuw Buinen ) met de asbestsanering, Aansluitend wordt dan het voorhuis van binnen helemaal gestript (café, keuken, zij-zaal en de zolders daar boven). Daarna start de sloop van het achterhuis (grote-zaal, toiletten en entree). Dit strippen en slopen gebeurt ook door Krans.

Het Bouwteam, Henk Vliem

Renovatie gaat beginnen!

het gaat beginnen: 1 april start de verbouw en is het dorpshuis gesloten!

Wat is er de laatste tijd gebeurd? En wat zijn we van plan?  Wel, een paar dingen zijn zeker het vermelden waard:

 • € 50.000 subsidie
  medio vorig jaar hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de Nieuwbouwregeling-NAM. Omdat we het achterhuis van De Leeuw gaan afbreken en opnieuw opbouwen, kwamen we in aanmerking voor deze subsidie. De nieuwbouw moet dan wel, bouwtechnisch gezien, aan allerlei eisen voldoen. Begin deze week (12 maart) hoorden we dat onze nieuwbouwplannen zijn goedgekeurd en dat we ruim € 50.000,- subsidie krijgen;
 • Inventarisatie; wat hebben we nodig?
  verder hebben we grondig geïnventariseerd wat er zoal nodig is (of gewenst) aan nieuwe inrichting: tafels, stoelen, gordijnen, vitrage, keukenapparatuur, koffiezetmachines, enzovoort. Tot aan koffielepeltjes toe. Al met al gaat het om forse bedragen.
 • Aanvraag hypotheek goedgekeurd 
  medio februari hebben we bij het Fonds Nieuwe Doen een aanvraag ingediend voor een hypotheek en voor een overbruggingskrediet/bouwdepot. Dit voor het geval dat we tijdelijk extra geld nodig mochten hebben. Die aanvraag is in principe goedgekeurd. Het Fonds Nieuwe Doen is een fonds ingericht door de Provincie (Programma Leefbaarheid). Het kent ‘soepele’ voorwaarden, zodat het precies bij ons past.
 • Financiering in principe rond
  de financiering van ons totale project is daarmee in principe rond. Een hypotheek van maximaal € 100.000,-  willen we als sluitpost gebruiken. Als de begrotingspost Onvoorzien meevalt dan is er minder hypotheek nodig. En omgekeerd.
 • het hele bouwbudget omvat nu circa € 1,4 mln. waarvan een kleine negen ton uit de diverse NAM- potjes komt, zoals het programma ‘Versterking Dorpshuizen’, het programma ElkDorpeenDuurzaamDak en de Nieuwbouwregeling.
 • Planning bijgewerkt
  onze planning is weer bijgewerkt. We verwachten nu dat we eind maart de diverse contracten met de NAM en aannemer Havenga zullen ondertekenen;
 • de start van het bouwproject begint dan in de eerste week van april. Als eerste met de asbestverwijdering. De bouwtijd zal circa een jaar zijn.
 • De Leeuw sluit dus per 1 april. Alle verenigingen die gebruikmaken van ons dorpshuis kunnen gedurende de bouwperiode, met ingang van de eerste week van april, terecht op het Geweide Hof van de familie Van Zanten. De boekingen uit de agenda, zoals deze nu bekend zijn en HIER is te zien, worden overgenomen door Vera. Omdat het dorpshuis 2 zalen heeft en het Geweidehof maar 1 kunnen er dubbele boekingen zijn!
 • Neem contact op met Vera als zij dit nog niet heeft gedaan om een andere datum af te spreken: 0505416091 of 0619845116 Mailadres: veravanzanten4@hotmail.com
 • de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het achterste gedeelte verwachten we begin april.

8 maart 2019

Van de renovatie is ook een interactieve 3D weergave beschikbaar en deze kun je het beste op een computer bekijken. Klik daarvoor op onderstaand plaatje en daarna nog een keer op het plaatje wat je dan te zien krijgt. De interactieve versie wordt dan geladen. Aan de rechterkant van het scherm zie je een pijltje en wanneer je daarop klikt komt er een rijtje van 5 buttons tevoorschijn. Wanneer je op de bovenste button (views) klikt dan krijg je een lijst met scenes en die geven je de mogelijkheid om zowel de buiten- als binnenkant van het dorpshuis te bekijken. De tekening is gemaakt door Maarten Strik.

Bijdrage duurzaamheid en inloopavond

Op 5 december kregen we een zeer prettig bericht van de gemeente. De gemeente heeft ons € 25.000,- toegekend (en meteen al uitbetaald). Te besteden aan het ‘duurzaam’ maken van dorpshuis De Leeuw. Een gedeelte van dit geld zal besteed worden aan de aanschaf van ‘slimme systemen’ voor het aansturen van verwarmings-, verlichtings- en ventilatiesystemen. Zo beperken we energieverspilling zo veel mogelijk.
 Inmiddels hebben we de offertes van Havenga Bouw en Dekker-Struik-Installatietechniek net ontvangen. Onze eerste conclusie is dat onze bouwplannen in grote lijnen financieel haalbaar blijken. In de komende weken gaan we onze plannen ‘fine-tunen’. De ‘puntjes op de i zetten’ dus.
 Afgelopen week hebben we, bestuur en bouwteam, een middag met NCG, CVW, onze architect en Havenga Bouw rond de tafel gezeten. Onderwerp: een zogenoemde risico-sessie. Dit onder leiding van een deskundige van NCG. Alle mogelijke factoren die ons ambitieuze bouwplan zouden kunnen ‘verzieken’ zijn de revue gepasseerd. Waar nodig worden, of zijn inmiddels, maatregelen genomen.

 Op dinsdag 22 januari is er een inloop-avond in het dorpshuis, voor alle Garmerwolders, georganiseerd door de organisatie Ruimtevolk. Onderwerp: een, financieel gezien, duurzaam dorpshuis in Garmerwolde realiseren.
Zoals wellicht bekend is, gaan wij na de verbouwing werkruimten verhuren. Op die manier creëren we een vaste inkomstenbron die we onder andere kunnen gebruiken om de zaalhuur voor onze verenigingen laag te houden.
Om potentiële huurders te interesseren moet je natuurlijk wel reclame maken. Aan de weg timmeren, dus. Hoe je dat beste aanpakt, dat zal Ruimtevolk* ons die dinsdagavond duidelijk maken. Dit gebeurt in een wisselwerking met alle aanwezigen.
We hebben voor de opzet van een inloopavond gekozen omdat wij verwachten dat deze avond voor alle Garmerwolders interessant is. Zeker voor de vele ondernemers die Garmerwolde rijk is. En tevens kun je dan met eigen ogen zien hoe onze bouwplannen er voorstaan.
Binnenkort verspreiden wij huis aan huis een flyer met meer informatie.
*Ruimtevolk is een organisatie die gelieerd is aan de Stichting Doen, een van onze subsidieverstrekkers. De kapstok waaraan Ruimtevolk dit soort thema-avonden ophangt noemen zij Dorpenlab.

19 oktober: Goed nieuws 25.000 euro voor duurzame maatregelen

Laatste nieuws:  deze week kregen we een heel plezierig telefoontje van wethouder Peter Heidema. We krijgen nog circa € 25.000,- euro voor ‘duurzame’ maatregelen. Als één van de drie dorpshuizen nog in 2018. (anders was het 2019 geworden, als Groningen dit beleid doorzet). Er komt nog een brief met vragen, waaraan wij dat geld concreet zullen gaan besteden.

35 zonnepanelen

Een eerste aanzet voor een duurzaam dorpshuis is inmiddels gedaan. Ons dorpshuis neemt met 35 zonnepanelen deel aan de Energie-Coöperatie-Noorddijk. Om de administratieve rompslomp met de verrekening van de ‘eigen opgewekte stroom’ voor ons eenvoudiger te maken is het dorpshuis overgestapt van energieleverancier. Per november gaan we gas en stroom betrekken van Energie-Van-Ons. Energie-Van-Ons is de koepelorganisatie van vrijwel alle lokale energiecoöperaties hier in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe).