Stand van zaken juli 2017

Dorpshuis de Leeuw moet niet alleen verbouwd , maar ook aardbevingsbestendig gemaakt worden.  Hoe staat het ervoor en wat zijn de plannen? Henk Vliem van het Bouwteam maakte een overzicht:

Het begin: 2015

We hebben ons dorpshuis aangemeld voor het project ‘Elk dorp een duurzaam dak’. Dat kan ons een ruime subsidie opleveren.

De aanbesteding en opdracht:  2016

Onze architect (Veldhoen en Plugge) heeft voor fase 1 (renovatie van het gedeelte: café en zij-zaal plus de zolders daarboven)  alle benodigde tekeningen gemaakt en het bestek opgesteld.
Na goedkeuring van dit pakket door het Algemeen Bestuur is aan een drietal aannemers offerte gevraagd voor het bouwkundige gedeelte. Havenga Bouw heeft deze aanbestedingsronde gewonnen (een paar procent goedkoper dan de naaste concurrent).
De opdracht voor deze fase 1 is in december 2016 aan Havenga verstrekt, wel onder voorwaarden natuurlijk. We zaten toen namelijk nog steeds te wachten op de eindrapportage van CVW/NAM over de aardbevingsbestendigheid.

De vergunning voor fase 1: februari 2017

De gemeente heeft de omgevingsvergunning verleend. Dit betreft dan de vergunning voor fase 1 van de verbouwing. We hebben het oorspronkelijke renovatieplan namelijk in tweeën geknipt. Dat moest ook wel want in de zomer van 2016 kregen we van CVW/NAM de boodschap dat de sterkteberekeningen van VIIA nog lang niet klaar waren. Dat kon nog wel een half jaar gaan duren, werd ons gezegd. En die berekeningen zijn nodig om te kunnen bepalen in hoeverre dorpshuis De Leeuw voldoende aardbevingsbestendig is. Uit een tussenrapportage bleek gelukkig wel dat er geen acuut gevaar dreigde. We hebben daarop besloten de verbouwplannen voor het voorste gedeelte van De Leeuw (café en zij-zaal plus de zolders daarboven) wel uit te werken, maar de verbouw van het achterste gedeelte van het gebouw (grote zaal en entree plus de zolders daar boven) even te laten rusten.

De Leeuw moet versterkt:  mei 2017

Het eindrapport van VIIA over “Versterking dorpshuis De Leeuw” is vrij gegeven. Conclusie: De Leeuw moet aanzienlijk versterkt worden. Zowel het voorste gedeelte (café en zo) als het achterste gedeelte met de grote zaal. Over het kostenplaatje wordt nog gediscussieerd (het gaat over tonnen).

Koppeling renovatie en versterking? juli 2017

Met NCG (Nationaal Coördinator Groningen), CVW (Centrum Veilig Wonen) en EdeDD (Elk Dorp een Duurzaam Dak) wordt momenteel overlegd hoe onze renovatieplannen geïntegreerd kunnen worden in het ‘versterkingsplan’. Dit worden zogenaamde Koppelkansen genoemd. Als wij onze plannen een beetje bijstellen kan een deel van de gelden die vrijgemaakt zijn voor de versterking gebruikt worden voor renovatie van bijvoorbeeld de zoldervloeren. Dit in elkaar schuiven van onze renovatieplannen met het versterkingsplan moet in oktober concreet zijn. Zo niet, dan gaat alleen het versterkings-plan van start. En hebben wij een ‘grote kans’ laten lopen.

Overzicht van subsidieverstrekkers:

 • EDeDD (Elk Dorp een Duurzaam Dak)
 • Familie Schutter Stichting
 • Femme van der Schaaf Stichting
 • Gemeente Ten Boer
 • Kansrijk Groningen
 • Loket Leefbaarheid
 • NAM
 • Oranje Fonds
 • Plusfonds Dijkpark
 • Provincie Groningen
 • Roode- of Burgerweeshuisfonds
 • S. Kamminga Fonds
 • Stichting Doen
 • Stimuleringsfonds Rabobank
 • VSB Fonds

Deel dit bericht