Bijdrage duurzaamheid en inloopavond

Op 5 december kregen we een zeer prettig bericht van de gemeente. De gemeente heeft ons € 25.000,- toegekend (en meteen al uitbetaald). Te besteden aan het ‘duurzaam’ maken van dorpshuis De Leeuw. Een gedeelte van dit geld zal besteed worden aan de aanschaf van ‘slimme systemen’ voor het aansturen van verwarmings-, verlichtings- en ventilatiesystemen. Zo beperken we energieverspilling zo veel mogelijk.
 Inmiddels hebben we de offertes van Havenga Bouw en Dekker-Struik-Installatietechniek net ontvangen. Onze eerste conclusie is dat onze bouwplannen in grote lijnen financieel haalbaar blijken. In de komende weken gaan we onze plannen ‘fine-tunen’. De ‘puntjes op de i zetten’ dus.
 Afgelopen week hebben we, bestuur en bouwteam, een middag met NCG, CVW, onze architect en Havenga Bouw rond de tafel gezeten. Onderwerp: een zogenoemde risico-sessie. Dit onder leiding van een deskundige van NCG. Alle mogelijke factoren die ons ambitieuze bouwplan zouden kunnen ‘verzieken’ zijn de revue gepasseerd. Waar nodig worden, of zijn inmiddels, maatregelen genomen.

 Op dinsdag 22 januari is er een inloop-avond in het dorpshuis, voor alle Garmerwolders, georganiseerd door de organisatie Ruimtevolk. Onderwerp: een, financieel gezien, duurzaam dorpshuis in Garmerwolde realiseren.
Zoals wellicht bekend is, gaan wij na de verbouwing werkruimten verhuren. Op die manier creëren we een vaste inkomstenbron die we onder andere kunnen gebruiken om de zaalhuur voor onze verenigingen laag te houden.
Om potentiële huurders te interesseren moet je natuurlijk wel reclame maken. Aan de weg timmeren, dus. Hoe je dat beste aanpakt, dat zal Ruimtevolk* ons die dinsdagavond duidelijk maken. Dit gebeurt in een wisselwerking met alle aanwezigen.
We hebben voor de opzet van een inloopavond gekozen omdat wij verwachten dat deze avond voor alle Garmerwolders interessant is. Zeker voor de vele ondernemers die Garmerwolde rijk is. En tevens kun je dan met eigen ogen zien hoe onze bouwplannen er voorstaan.
Binnenkort verspreiden wij huis aan huis een flyer met meer informatie.
*Ruimtevolk is een organisatie die gelieerd is aan de Stichting Doen, een van onze subsidieverstrekkers. De kapstok waaraan Ruimtevolk dit soort thema-avonden ophangt noemen zij Dorpenlab.

19 oktober: Goed nieuws 25.000 euro voor duurzame maatregelen

Laatste nieuws:  deze week kregen we een heel plezierig telefoontje van wethouder Peter Heidema. We krijgen nog circa € 25.000,- euro voor ‘duurzame’ maatregelen. Als één van de drie dorpshuizen nog in 2018. (anders was het 2019 geworden, als Groningen dit beleid doorzet). Er komt nog een brief met vragen, waaraan wij dat geld concreet zullen gaan besteden.

35 zonnepanelen

Een eerste aanzet voor een duurzaam dorpshuis is inmiddels gedaan. Ons dorpshuis neemt met 35 zonnepanelen deel aan de Energie-Coöperatie-Noorddijk. Om de administratieve rompslomp met de verrekening van de ‘eigen opgewekte stroom’ voor ons eenvoudiger te maken is het dorpshuis overgestapt van energieleverancier. Per november gaan we gas en stroom betrekken van Energie-Van-Ons. Energie-Van-Ons is de koepelorganisatie van vrijwel alle lokale energiecoöperaties hier in Noord-Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe).

Deel dit bericht