Goed nieuws. Grote subsidie van Elk Dorp een Duurzaam Dak

22 augustus

Goed nieuws: aan dorpshuis De Leeuw is € 60.000,- subsidie toegekend vanuit Elk Dorp een Duurzaam Dak. Een paar jaren geleden was die subsidie al aangevraagd maar om allerlei redenen was er nog steeds geen besluit genomen. Elk Dorp een Duurzaam Dak is een programma vanuit Kansrijk Groningen ter ondersteuning van dorpen in het gaswinningsgebied om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken.

Deel dit bericht