Auteursarchief: Anne Benneker

Goed nieuws. Grote subsidie van Elk Dorp een Duurzaam Dak

22 augustus

Goed nieuws: aan dorpshuis De Leeuw is € 60.000,- subsidie toegekend vanuit Elk Dorp een Duurzaam Dak. Een paar jaren geleden was die subsidie al aangevraagd maar om allerlei redenen was er nog steeds geen besluit genomen. Elk Dorp een Duurzaam Dak is een programma vanuit Kansrijk Groningen ter ondersteuning van dorpen in het gaswinningsgebied om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken.

Bouwnieuws

De verbouwing is begonnen!

 • De verbouwing is begonnen. In de eerste week van april is Havenga gestart. Lang genoeg gewacht en vergaderd, vonden we. Vijf jaar alweer, als je even terugkijkt. Hoewel we het NAM-contract nog niet terug hebben gezien met alle handtekeningen erop zijn we er voor honderd procent van overtuigd dat dit geen weken meer zal duren. Nadat medewerkers van Havenga en Dekker-Struik (onze installateur) diverse apparatuur losgekoppeld hadden kon verhuisbedrijf Mast de inboedel netjes inpakken en naar de tijdelijke opslag brengen. Natuurlijk alleen datgene dat we weer willen gaan gebruiken. De rest is zoveel mogelijk verkocht.
 • Inmiddels hebben we alle vergunningen binnen.
 • Het hele bouwtraject, het slopen en de nieuwbouw van het achterhuis en het versterken en renoveren van het voorhuis, gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. Volgend jaar om deze tijd verwachten we dorpshuis De Leeuw feestelijk te kunnen heropenen.
 • Alle verenigingen en clubs zitten komend jaar in Het Geweidehof van de familie Van Zanten.
 • Direct na Pasen begint een gespecialiseerd bedrijf (Krans uit Stadskanaal/Nieuw Buinen ) met de asbestsanering, Aansluitend wordt dan het voorhuis van binnen helemaal gestript (café, keuken, zij-zaal en de zolders daar boven). Daarna start de sloop van het achterhuis (grote-zaal, toiletten en entree). Dit strippen en slopen gebeurt ook door Krans.

Het Bouwteam, Henk Vliem

Renovatie gaat beginnen!

het gaat beginnen: 1 april start de verbouw en is het dorpshuis gesloten!

Wat is er de laatste tijd gebeurd? En wat zijn we van plan?  Wel, een paar dingen zijn zeker het vermelden waard:

 • € 50.000 subsidie
  medio vorig jaar hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de Nieuwbouwregeling-NAM. Omdat we het achterhuis van De Leeuw gaan afbreken en opnieuw opbouwen, kwamen we in aanmerking voor deze subsidie. De nieuwbouw moet dan wel, bouwtechnisch gezien, aan allerlei eisen voldoen. Begin deze week (12 maart) hoorden we dat onze nieuwbouwplannen zijn goedgekeurd en dat we ruim € 50.000,- subsidie krijgen;
 • Inventarisatie; wat hebben we nodig?
  verder hebben we grondig geïnventariseerd wat er zoal nodig is (of gewenst) aan nieuwe inrichting: tafels, stoelen, gordijnen, vitrage, keukenapparatuur, koffiezetmachines, enzovoort. Tot aan koffielepeltjes toe. Al met al gaat het om forse bedragen.
 • Aanvraag hypotheek goedgekeurd 
  medio februari hebben we bij het Fonds Nieuwe Doen een aanvraag ingediend voor een hypotheek en voor een overbruggingskrediet/bouwdepot. Dit voor het geval dat we tijdelijk extra geld nodig mochten hebben. Die aanvraag is in principe goedgekeurd. Het Fonds Nieuwe Doen is een fonds ingericht door de Provincie (Programma Leefbaarheid). Het kent ‘soepele’ voorwaarden, zodat het precies bij ons past.
 • Financiering in principe rond
  de financiering van ons totale project is daarmee in principe rond. Een hypotheek van maximaal € 100.000,-  willen we als sluitpost gebruiken. Als de begrotingspost Onvoorzien meevalt dan is er minder hypotheek nodig. En omgekeerd.
 • het hele bouwbudget omvat nu circa € 1,4 mln. waarvan een kleine negen ton uit de diverse NAM- potjes komt, zoals het programma ‘Versterking Dorpshuizen’, het programma ElkDorpeenDuurzaamDak en de Nieuwbouwregeling.
 • Planning bijgewerkt
  onze planning is weer bijgewerkt. We verwachten nu dat we eind maart de diverse contracten met de NAM en aannemer Havenga zullen ondertekenen;
 • de start van het bouwproject begint dan in de eerste week van april. Als eerste met de asbestverwijdering. De bouwtijd zal circa een jaar zijn.
 • De Leeuw sluit dus per 1 april. Alle verenigingen die gebruikmaken van ons dorpshuis kunnen gedurende de bouwperiode, met ingang van de eerste week van april, terecht op het Geweide Hof van de familie Van Zanten. De boekingen uit de agenda, zoals deze nu bekend zijn en HIER is te zien, worden overgenomen door Vera. Omdat het dorpshuis 2 zalen heeft en het Geweidehof maar 1 kunnen er dubbele boekingen zijn!
 • Neem contact op met Vera als zij dit nog niet heeft gedaan om een andere datum af te spreken: 0505416091 of 0619845116 Mailadres: veravanzanten4@hotmail.com
 • de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het achterste gedeelte verwachten we begin april.

8 maart 2019

Van de renovatie is ook een interactieve 3D weergave beschikbaar en deze kun je het beste op een computer bekijken. Klik daarvoor op onderstaand plaatje en daarna nog een keer op het plaatje wat je dan te zien krijgt. De interactieve versie wordt dan geladen. Aan de rechterkant van het scherm zie je een pijltje en wanneer je daarop klikt komt er een rijtje van 5 buttons tevoorschijn. Wanneer je op de bovenste button (views) klikt dan krijg je een lijst met scenes en die geven je de mogelijkheid om zowel de buiten- als binnenkant van het dorpshuis te bekijken. De tekening is gemaakt door Maarten Strik.

Dorpshuis krijgt LCD-display en trolley

Vorige week heeft dB audiovisueel een LCD-display met trolley geschonken aan Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde. Het zijn restanten, afkomstig van een klant die onlangs nieuwe materialen heeft aangeschaft. Zo kan ook het overtollig materiaal een tweede leven krijgen.

dB audiovisueel vindt het belangrijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te nemen. Duurzaam ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Voor onze afvalverwerking hebben we daarom gekozen voor het SITA Green Label. Dat betekent dat ons afval 100% CO2-neutraal wordt verwerkt. Maar ook door overtollig materiaal een tweede leven te geven, dragen we een steentje bij aan een beter milieu: circulaire economie.

Weggooien is zonde

‘Wanneer wij bij een klant nieuwe spullen installeren, blijven er soms oude materialen over,’ vertelt accountmanager Ben de Jonge. ‘Als de klant dat wil, nemen wij die oude materialen mee om ze op een milieutechnisch verantwoorde manier af te voeren. Maar soms zitten er spullen bij die nog prima bruikbaar zijn. Dan is weggooien zonde. Wij proberen er dan een goed doel voor te vinden.’

Vrijwilligersorganisatie

Zoals Dorpshuis de Leeuw in Garmerwolde, een organisatie die volledig draait op de kracht van vrijwilligers. Ben de Jonge is zelf een van die vrijwilligers. ‘Garmerwolde is een klein, maar actief dorp met een rijk verenigingsleven. Veel van die verenigingen houden hier hun vergaderingen. Daarnaast fungeert het dorpshuis ook als stemlokaal, er vinden regelmatig muziek- en toneelvoorstellingen plaats en mensen kunnen een zaal huren voor bruiloft of ander feest.’

Nog uitstekend geschikt

Het LCD-scherm en de trolley zijn dan wel wat verouderd, maar volgens Ben nog uitstekend geschikt voor het dorpshuis. ‘Dankzij de schenking beschikken we nu over vrij luxe middelen, waar anders niet zo snel budget voor zou zijn. Alle vrijwilligers zijn er dan ook erg blij mee.’

Op de foto: Diena, bestuurslid. Henk en Bert, bouwteam

KOMBInnen Café stopt

KOMBInnen café sluit zijn deuren.
Het was al enige tijd een overweging, en nu ook dit keer de aanmeldingen voor de workshop pas heel laat begonnen binnen te druppelen, hebben wij als vrijwilligers het besluit genomen te stoppen met de activiteiten van het KOMBInnen café.
Hoewel we veel leuke creatieve middagen hebben gehad, en de meeste workshops net voldoende belangstelling hadden, (en soms pas op ’t laatste moment), en vaak heel gezellig waren, bleek er toch onevenredig veel tijd en energie in te moeten om het zover te krijgen.
We deden dat het laatste jaar met zijn drieën en meestal met plezier. Nu Betsy gaat verhuizen en Ellen een nieuwe baan heeft, hebben we de knoop doorgehakt.
Toch ook wel jammer, want hoewel voor het oorspronkelijke concept (huiskamercafé) al snel te weinig belangstelling bleek in het dorp, voorzagen we met de workshopmiddagen wel degelijk in een behoefte. Die behoefte bestaat echter slechts bij een kleine groep in het dorp. Op den duur zou het daarom ook financieel erg lastig worden de activiteiten te bekostigen. Dankzij de subsidie van het Loket Leefbaarheid en de vrijwillige medewerking van diverse enthousiast en kundige dorpsgenoten (workshops gevers) hebben we dit uit kunnen proberen en in elk geval een periode deze gezellige middagen aan kunnen bieden aan de mensen van Garmerwolde en omgeving, en daar kijken we met een goed gevoel op terug.
Mogelijk wordt er te zijner tijd (2018) nog wel vormgegeven aan het destijds bij KOMBInnen voorgenomen dorpsproject.

Wij danken ieder die de middagen bezocht heeft, aan de workshops heeft meegedaan, deze heeft vormgegeven of die anderszins belangstelling voor onze activiteiten heeft getoond.
De vrijwilligers: Ellen Bijsterveld, Betsy Appelman en Cynthia Leurs

Wist je dat

 Wist je  dat dorpshuis De Leeuw zeer waarschijnlijk in 1898 gebouwd is? Rechts naast de voordeur staat dat jaartal namelijk netjes in een steen gegrift. (foto Henk vliem)

Wist je  dat in dorpshuis De Leeuw het toilet voor minder validen onlangs voorzien is van een commode?  Het verschonen van baby’s en peuters kan dus op een gemakkelijke manier en in alle rust gebeuren in het Miva-toilet. De commode is gesubsidieerd door Dorpsbelangen Garmerwolde (subsidie 2017). Waarvoor onze dank.

Bankjes voor het dorpshuis

Sinds kort heeft dorpshuis De Leeuw twee bankjes. Buiten aan de voorgevel, net onder der ramen. De eerste bankzitters (Wim Moltmaker (links) en Douwe Tichgelaar) zijn, zo te zien, best tevreden over hun werk. De bankjes zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van Dorpsbelangen Garmerwolde. Al in 2016, maar door allerlei omstandigheden was realisatie nu pas mogelijk. (foto Henk Vliem)

Dorpsborrel

elke eerste vrijdag van de maand vanaf 17.00 uur Dorpsborrel in het cafégedeelte.
alle dorpsbewoners kunnen in een gezellige sfeer wat eten en drinken.

Er wordt altijd door een vrijwilliger gekookt! Voor een klein bedrag heb je een heerlijke maaltijd.
Voor de kinderen zetten we de frituurpan aan!

Wil je ook een keer koken? Je bent van harte welkom

 

 

KOMBinnen café elke tweede zondag van de maand

Het KOMBInnen café   is in principe elke tweede zondag van de maand. En…steeds met een workshop.

Het KOMBInnen Café Garmerwolde in Dorpshuis de Leeuw met een hoop gezelligheid. Daarnaast organiseren we steeds een leuke workshop met koffie, thee, ranja en wat lekkers erbij. Kom ook gezellig langs voor gewoon een kopje koffie en een praatje aan de bar! Neem eventueel je eigen handwerkspullen mee als je dat leuk vindt!
Kijk ook op onze Facebookpagina