Werkbezoek minister


(fotograaf Sieb Klaas iwema) 
Een paar weken geleden werd ik door mevrouw Hilda Hoekstra van Groninger Dorpen gebeld of het bestuur van dorpshuis De Leeuw mee wilde werken aan een onderdeel van het werkbezoek dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) binnenkort aan Groningen zou brengen. De minister was onder andere geïnteresseerd in de manier waarop de versterking van een dorpshuis aangepakt werd. En dorpshuis De Leeuw zat midden in de ‘versterkingsoperatie’, wist Groninger Dorpen.

Impact van de versterkingsoperatie
Het initiatief voor dit werkbezoek van de minister kwam van Groninger Gasberaad en GroningerDorpen. Jan Wigboldus, voorzitter van  Groninger Gasberaad, deed dan ook de aftrap toen minister Kajsa Ollongren met een delegatie ambtenaren van BZK woensdagmiddag 14 augustus in Het Geweidehof arriveerde. Hij heette iedereen hartelijk welkom hier in Garmerwolde en in het bijzonder Kajsa Ollongren, Verder natuurlijk welkom voor onze dorpswethouder Inge Jongman en Klaske Piebenga, voorzitter van het dorpshuis in Woltersum. Jan verwachtte dat deze middag zou bijdragen aan de bewustwording bij de beleidsmakers hoezeer de versterkingsoperatie van invloed is op het reilen en zeilen van alle Groningers. En welke impact dat in veel gevallen kan hebben op hun welzijn.

Enorm project
Vervolgens gaf Jan het woord aan ondergetekende. Ik schetste hoe het oorspronkelijke plan om dorpshuis De Leeuw binnen een jaar tijd geheel te renoveren door de aardbevingsproblematiek geleidelijk een enorm project is geworden. Dat inmiddels al vijf jaar duurt. En drie-en-een-half keer zo duur is geworden. Dat ligt niet aan onwil van de betrokkenen maar voor een groot deel wel aan de steeds weer wisselende coulissen. Nieuwe commissies, andere regels, meer eisen. Maar uiteindelijk zullen we over een jaar hier in Garmerwolde een grotendeels nieuw en duurzaam dorpshuis hebben gerealiseerd.

Hoe het in Woltersum ging
Vervolgens vertelde Klaske Piebenga hoe de versterking van het dorpshuis in Woltersum was verlopen. ‘Nadat de problemen met het ‘tijdig loskomen’ van de toegezegde ‘versterkingsgelden’ waren opgelost en nadat een paar onvoorziene bouwtechnische problemen voor vertraging hadden gezorgd hebben we vorig najaar het vernieuwde, verstrekte en duurzame dorpshuis feestelijk kunnen openen’, vertelde ze. 
Je moet als dorpshuisbestuur wel de beschikking hebben over een paar enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn om alle dagen klaar te staan, wil zo’n versterkingsoperatie nog enigszins vlotjes verlopen. Want alle betrokken instanties, aannemers enzovoort werken overdag. Van acht tot vijf.

Discussie
Vervolgens ontstond er een geanimeerde discussie over subsidies, bouwleges en het rondpompen van geld. En over nodeloze geheimzinnigheid wat betreft de kostenramingen voor de versterking. Hier en daar zou dat toch gemakkelijker moeten gaan. Desgevraagd toonde minister Ollongren zich bereid om volgend jaar het vernieuwde, versterkte en duurzame dorpshuis De Leeuw graag te willen openen. Tenminste als dat paste qua agenda’s.
Als afsluiting van het werkbezoek volgde een bezichtiging van De Leeuw. Met eigen ogen kon de minister zien wat de versterking van een oud gebouw in het aardbevingsgebied precies behelst. Aannemersbedrijf Havenga liet dat in detail zien. Heel veel werk. ‘Versterken doe je niet zomaar eventjes’.

Henk Vliem

Deel dit bericht