KOMBInnen Café stopt

KOMBInnen café sluit zijn deuren.
Het was al enige tijd een overweging, en nu ook dit keer de aanmeldingen voor de workshop pas heel laat begonnen binnen te druppelen, hebben wij als vrijwilligers het besluit genomen te stoppen met de activiteiten van het KOMBInnen café.
Hoewel we veel leuke creatieve middagen hebben gehad, en de meeste workshops net voldoende belangstelling hadden, (en soms pas op ’t laatste moment), en vaak heel gezellig waren, bleek er toch onevenredig veel tijd en energie in te moeten om het zover te krijgen.
We deden dat het laatste jaar met zijn drieën en meestal met plezier. Nu Betsy gaat verhuizen en Ellen een nieuwe baan heeft, hebben we de knoop doorgehakt.
Toch ook wel jammer, want hoewel voor het oorspronkelijke concept (huiskamercafé) al snel te weinig belangstelling bleek in het dorp, voorzagen we met de workshopmiddagen wel degelijk in een behoefte. Die behoefte bestaat echter slechts bij een kleine groep in het dorp. Op den duur zou het daarom ook financieel erg lastig worden de activiteiten te bekostigen. Dankzij de subsidie van het Loket Leefbaarheid en de vrijwillige medewerking van diverse enthousiast en kundige dorpsgenoten (workshops gevers) hebben we dit uit kunnen proberen en in elk geval een periode deze gezellige middagen aan kunnen bieden aan de mensen van Garmerwolde en omgeving, en daar kijken we met een goed gevoel op terug.
Mogelijk wordt er te zijner tijd (2018) nog wel vormgegeven aan het destijds bij KOMBInnen voorgenomen dorpsproject.

Wij danken ieder die de middagen bezocht heeft, aan de workshops heeft meegedaan, deze heeft vormgegeven of die anderszins belangstelling voor onze activiteiten heeft getoond.
De vrijwilligers: Ellen Bijsterveld, Betsy Appelman en Cynthia Leurs

Deel dit bericht