Renovatie en versterking – aug 2018

21 augustus

Wat is er gebeurd? Wel, niet zoveel. Het is immers vakantie. Maar twee zaken zijn wel vermeldenswaard:

  • eind juli kregen we van het Loket Leefbaarheid het prettige bericht dat onze subsidie-aanvraag toch doorgaat. Onze aanvraag voor € 10.000,-  was al eerder toegekend maar we stonden op de wachtlijst. De subsidiepot was leeg. Inmiddels is die weer aangevuld. We gaan  dit bedrag besteden aan professionele audiovisuele apparatuur voor onze grote zaal.
  • Buurtzorg Garmerwolde, onze vaste huurder,  is eind juli verhuisd naar Dorpsweg 43. Dat is u misschien  al opgevallen. Deze verhuizing is tijdelijk. Zodra de verbouwing van het dorpshuis achter de rug is komt Buurtzorg terug naar De Leeuw.
    Het Bouwteam, Henk Vliem

8 juni: Helaas, 1 september als startdatum voor renovatie/versterking/nieuwbouw is niet haalbaar.

We kregen tegenvallend nieuws deze week. Omdat we nieuwbouw (grote zaal) gaan doen, valt het project (bij de NAM) in een ander ‘spoor’ . Dus moet er eerst een nieuw Programma-document gemaakt worden etc. En wordt het hele project in tweeën gedeeld:
1. versterking en renovatie van het voorhuis (is één project)
2. nieuwbouw van het achterhuis (grote zaal, entree en toiletten).
Ook financieel wordt dat strikt gescheiden. Voor de nieuwbouw krijgen we een zak met geld en dan moeten we het verder zelf regelen.
Het was even een flinke tegenvaller, maar we hebben besloten dat we blijven kiezen voor nieuwbouw van de grote zaal. Op de lange duur is dat voor het dorp beter.
We zij nu bezig om een tekening van de nieuwbouw te maken. Eerst zou VIIA/CVW/NCG dat doen en betalen, nu moeten wij dat zelf betalen.
Met een beetje geluk kan begin december gestart worden met de bouw.

23 mei Goed nieuws mag gevierd worden

De Provincie Groningen heeft donderdag 17 mei aan Dorpshuis De Leeuw € 143.730,- subsidie toegekend. Daarmee is de begroting voor de geplande verbouwing en versterking nagenoeg voor 100 % gedekt.
Met slim schuiven van prioriteiten is er nu misschien wel financiële ruimte om een erg slecht gedeelte van het gebouw (de grote zaal) af te breken en opnieuw op te bouwen. Energetisch en onderhouds-technisch is dat namelijk aanzienlijk beter dan de bestaande zaal renoveren en versterken.
Er worden nu voortvarend berekeningen opgesteld en tekeningen gemaakt voor dit gewijzigde plan.
De planning is om per 1 september gefaseerd met de verbouwing/versterking te beginnen.

Goed nieuws mag gevierd worden: de ochtend nadat het nieuws over de grote subsidie van de Provincie voor Dorpshuis De Leeuw bekend was geworden, werden bestuur en bouwteam aangenaam verrast met de felicitaties van Peter Heidema ( wethouder Ten Boer), Nienke Vellema (Groninger Dorpen), Maike Zandstra (Elk Dorp een Duurzaam Dak) en Jano van Gils (Nationaal Coördinator Groningen). De gemeente had ook voor lekker gebak gezorgd.(foto: Wim Moltmaker)

17 april

Grote subsidie

Stichting Doen heeft begin april aan Dorpshuis de Leeuw een subsidie van € 40.000,- toegezegd voor herinrichting/renovatie van ons dorpshuis. Stichting Doen is daarmee een van onze grotere subsidieverstrekkers.

Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. Met de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen, ondersteunt DOEN jaarlijks meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties en leningen. Zij ondersteunen zowel grote als kleine initiatieven en werken vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig, participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk. Meer over Stichting Doen.

Asbestsanering

De ruimte van de cv-ketel is opgebouwd van asbestplaten. Daarom wordt
binnenkort begonnen met een asbestsanering.

Deel dit bericht