Update van het bouwteam – okt 20218

Wat is er de laatste tijd gebeurd? Wel, een paar dingen zijn het vermelden waard:

  • vorige week (12 oktober)  werd duidelijk dat de start van de nieuwbouw/versterking pas eind maart of begin april zal zijn. En niet begin januari, zoals tot nu toe gedacht. De voorbereiding, voornamelijk de papierwinkel, is ingewikkelder dan gedacht en vergt veel meer tijd dan verwacht was;
  • hopelijk kunnen we dan het volledig vernieuwde dorpshuis in september volgend jaar weer in gebruik nemen;
  • het nieuwbouwproject voor het achterhuis van De Leeuw, te weten: de grote-zaal, toilettengroep en entree, is aangemeld bij de NAM. Dit is gedaan omdat er zo een ‘niet-onaantrekkelijke’ subsidiemogelijkheid ontstaat. Er zijn aan dit traject wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de vervangende nieuwbouw voor het achterhuis, constructief gezien, volledig los komen te staan van het voorhuis. Van die scheiding merk je in het dagelijks gebruik van het dorpshuis natuurlijk niets. Verder moet de nieuwbouw  aardbevingsbestendig zijn. Dat vereist onder andere het gebruik van ingewikkelde berekeningsmethoden voor de constructie (fundatie, vloeren, spanten enzovoort). Niet elk ingenieursbureau heeft de beschikking over dergelijke berekeningsmethoden. Voor ons heeft HADO in Delfzijl de berekeningen gemaakt. En ten slotte: de uitvoering van dit nieuwbouwproject valt volledig onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het dorpshuis. Ook alle risico’s, zoals kostenoverschrijdingen. We zijn nu dus druk bezig om alles ‘dicht te timmeren’, zo gezegd;
  • inmiddels is onze architect aan de slag gegaan om de tekeningen nog een keer, hopelijk de laatste keer,  aan te passen. Eerder kon dit nog niet omdat het wachten was op de definitieve constructie-berekeningen voor de nieuwbouw. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er in de grote-zaal een spant meer nodig was dan eerst voorzien.
  • verder zijn we ook gestart met het Flora- & Fauna-onderzoekstraject (het gebouw en directe omgeving). Die Flora- & Fauna- rapportage heb je onder andere nodig bij de vergunningaanvraag.
Foto omstreeks 1900: De Leeuw omstreeks 1900 ; het voorhuis (café-gedeelte) is dan een paar jaar oud; merk op: 4 ramen aan de zijkant; fotograaf onbekend
Foto uit 1928: café De Leeuw in 1928 ; E vd Molen is dan de eigenaar volgens het gootopschrift; fotograaf van der Zijl

Deel dit bericht