Stand van zaken maart 2018

De handtekening is gezet

Op 15 januari is het zogenaamde Programmadocument ondertekend door ons bestuur, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), het Centrum Veilig Wonen ( CVW)  en de gemeente Ten Boer.
In dit document staat in grote lijnen beschreven wat er allemaal moet gebeuren en voor wiens rekening een bepaald stuk werk komt. De kosten voor het versterken van het dorpshuis zijn natuurlijk voor rekening van NCG, maar de vloerverwarming die wij willen moeten we wel zelf betalen.

De puzzel van de kosten

Momenteel is onze aannemer (Havenga Bouw) druk bezig om een gedetailleerde offerte op te stellen waarin die splitsing van kosten ook tot uiting komt. Dat gebeurt samen met de projectleider van VIIA (VIIA werkt in opdracht van het CVW). Ongeveer één keer per maand hebben we een bouwvergadering waarin alle knelpunten en de voortgang besproken worden. Eind april verwachten we uit deze puzzel te zijn en precies te weten wat wij als dorpshuis moeten betalen.
Ondertussen hebben we ook het zogenaamde installatie-werk aanbesteed (verwarming, ventilatie, elektra). Dekker-Struik Installatietechniek uit Groningen kwam als beste uit de bus en gaat dus dit werk voor ons uitvoeren. Wel onder supervisie van Havenga Bouw want we willen maar één kapitein op het schip.

Subsidie van Familie Schutter Stichting

De vorige week kregen we van de Familie Schutter Stichting het prettige bericht dat onze subsidieaanvraag in z’n geheel was toegekend. We krijgen maar liefst € 5000,-  van de stichting. Te besteden aan professionele audiovisuele apparatuur voor onze grote zaal.

Ook bij het Loket leefbaarheid hadden we een subsidieaanvraag ingediend voor de aanschaf van deze audiovisuele apparatuur. Daar vissen we misschien net achter het net, want de subsidiepot is inmiddels leeg. Onze aanvraag voor € 10.000,- is wel geaccepteerd en we staan nu op de wachtlijst. Dus volgend jaar hebben we een nieuwe grote zaal compleet met een prachtige audiovisuele installatie.( Je moet immers een beetje optimistisch blijven. Niet waar?)

Tijdspad

Als zich geen onverwachte vertragingen meer voordoen kan er omstreeks de bouwvakvakantie met de renovatie en versterking van ons dorpshuis begonnen worden, denkt  het CVW/VIIA.
En onderwijl draait het dorpshuis-gebeuren gewoon door.

Het Bouwteam, Henk Vliem

Deel dit bericht